Nie żyje ks. Władysław Kiełb. Przez prawie 30 lat rządził parafią pod Tarnowem

i

Autor: webandi/cc0/pixabay Ks. Władysław Kiełb zmarł w wieku 73 lat w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej.

Miał 73 lata

Nie żyje ks. Władysław Kiełb. Przez prawie 30 lat rządził parafią pod Tarnowem

2023-03-13 8:06

Nie żyje ks. Władysław Kiełb, kapłan diecezji tarnowskiej, który przez prawie 30 lat sprawował funkcję proboszcza parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w podtarnowskich Szczepanowicach. Duchowny w 2019 roku przeszedł na emeryturę, w ostatnim czasie przebywał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej. Zmarł w wieku 73 lat. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 13 marca w Chorzelowie.

Nie żyje ks. Władysław Kiełb. Przez prawie 30 lat rządził parafią w Szczepanowicach

Ks. Władysław Kiełb zmarł w czwartek, 9 marca w wieku 73 lat. W maju tego roku obchodziłby jubileusz 45-lecia święceń kapłańskich, które przyjął z rąk bp. Jerzego Ablewicza, ówczesnego ordynariusza diecezji tarnowskiej. Jako wikariusz pracował w Moszczenicy i Szczepanowicach, a w 1987 roku po raz pierwszy został proboszczem. Wówczas przydzielono mu parafię pw. św. Katarzyny PM w Kamionce Małej. Po czterech latach został przeniesiony na urząd proboszcza parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach. Parafią rządził przez 28 lat, po czym w 2019 roku przeszedł na emeryturę. Następnie przebywał w charakterze rezydenta w Szczucinie oraz Siennej. W styczniu 2023 roku zamieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej. Pogrzeb ks. Władysława Kiełba odbędzie się w poniedziałek, 13 marca. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Chorzelowie rozpocznie się o godz. 13.00. Po jej zakończeniu nastąpi pochówek na miejscowym cmentarzu. Poniżej nota biograficzna poświęcona ks. Władysławowi Kiełbowi, umieszczona na stronie internetowej diecezji tarnowskiej.

Kim był ks. Władysław Kiełb?

- Ks. Władysław Kiełb urodził się 8 listopada 1949 roku w Mielcu, jako syn Bolesława i Bolesławy z domu Moryto. Pochodził z parafii Chorzelów. Egzamin dojrzałości złożył w 1972 roku w Mielcu, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 28 maja 1978 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Moszczenica (od 17 czerwca 1978 roku) oraz Szczepanowice (od 10 czerwca 1983 roku)Z dniem 26 sierpnia 1987 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem św. Katarzyny PM w Kamionce Małej. W dniu 5 sierpnia 1991 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach. Urząd proboszcza parafii Szczepanowice pełnił do 10 sierpnia 2019 roku, a następnie zamieszkał w parafii Szczucin w charakterze rezydenta. Od października 2020 roku przebywał jako rezydent w parafii Sienna, a od stycznia 2023 roku zamieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego ojca duchownego oraz duszpasterza apostolstwa trzeźwości w dekanacie Tarnów-Zachód, a także referenta do spraw misji w dekanacie Ujanowice. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w 1988 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w 1996 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.

Janusz Weiss nie żyje. Legendarny dziennikarz miał 74 lata