Nowy Sącz: PKP likwiduje przejazd kolejowy. Mieszkańcy zostaną odcięci od swoich domów

2019-10-09 9:51 Adrian Teliszewski
PKP INTERCITY inwestuje w komfort podroży
Autor: Materiały Prasowe

Władze miasta nie mogą dojść do porozumienia z PKP, a mieszkańcy mają problem. Spółka kolejowa planuje zamknąć niestrzeżony przejazd na ulicy Łącznik, co spowoduje konieczność postawienia w tym miejscu szlabanu zamykanego na kłódkę. Osoby mieszkające za torami chcąc wyjechać do miasta, zostaną zmuszone do każdorazowego otwierania i zamykania zapory na własną rękę.

Problem wziął się ze zmiany przepisów. Rozporządzenie z 2015 roku zakłada, że skrzyżowanie przejazdu z drogą niepubliczną może funkcjonować tylko na postawie umowy PKP z użytkownikiem przejazdu. Dodatkowo takie miejsce musi zostać zabezpieczone szlabanem i to na mieszkańców spadłby obowiązek utrzymywania porządku w jego okolicy. Zostaliby oni zmuszeni od odśnieżania przejazdu, czy koszenia trawy w jego sąsiedztwie. Również przepuszczanie wszelkich pojazdów uprzywilejowanych jak karetka, czy wóz strażacki trafiłoby na ich barki.

Sytuację można poprawić przez zmianę statusu drogi na publiczną. Do tego potrzeba jednak aktywności Urzędu Miasta, a ten nie kwapi się do działania. Problem z przejazdem jest znany już od dłuższego czasu. Mieszkańcy byli ze skargą u poprzedniego dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorza Mirka, który obiecał pomoc. W międzyczasie doszło, jednak do zmiany na tym stanowisku. Nowy dyrektor Adam Konicki poprosił o przygotowanie oficjalnego pisma z wnioskiem o przejęcie przez miasto problematycznej drogi. Nikt z urzędników nie potrafi wskazać konkretnego terminu rozwiązania sprawy.