Tarnów. Grupa Azoty pokazała NAJNOWSZE wyniki finansowe. Niższa sprzedaż, marża i zysk

2020-11-19 11:26

Grupa Azoty zaprezentowała swoje wyniki za III kwartał bieżącego roku. Epidemia koronawirusa odbiła się negatywnie na kondycji spółki. W okresie lipiec-wrzesień Grupa Azoty zanotowała zysk w wysokości 41 milionów złotych, podczas gdy w poprzednim roku w tym samym czasie zarobiła o ponad 30 milionów złotych więcej. To efekt spadającej sprzedaży i niższej marży.

Od początku roku przychody Grupy Azoty ze sprzedaży wynoszą prawie 7,8 miliarda złotych, to jednak o prawie 880 milionów mniej niż w 2019 roku. Również w III kwartale sprzedaż była niższa od tej zanotowanej w analogicznym okresie zeszłego roku. W tym przypadku do kasy "Azotów" wpłynęło prawie 150 milionów złotych mniej. Zysk netto spółki w III kwartale wyniósł 41 milionów złotych i skurczył się o 33 miliony złotych w porównaniu z III kwartałem 2019 roku. Działalność przedsiębiorstwa jest coraz mniej zyskowna, ponieważ spada marża. W okresie lipiec-wrzesień wynosiła ona średnio 10,4 proc., podczas gdy dwanaście miesięcy temu było to 13 proc. 

Spółka tłumaczy te wyniki sytuacją rynkową spowodowaną epidemią koronawirusa. Dotknęła ona zwłaszcza segment Chemii, a także Tworzyw, natomiast segment Nawozów w minimalnym stopniu odczuł skutki epidemii. 

- Cieszy nas stabilność kluczowego segmentu nawozowego, w którym zwiększyliśmy sprzedaż i utrzymaliśmy wysoką, kilkunastoprocentową marżę EBITDA, co zawdzięczamy relatywnie niskim cenom gazu. Pozostałe segmenty pozostają pod silnym wpływem rozwoju pandemii, która przyczyniła się do zerowej marży w Chemii i ujemnej marży w Tworzywach i ta sytuacja może się utrzymać do czasu, kiedy kluczowe światowe gospodarki powrócą na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Zdajemy sobie sprawę, że nie da się przewidzieć dalszego rozwoju pandemii, a więc i będących ich konsekwencją szeregu ograniczeń w przestrzeni społecznej i gospodarczej. Nasza flagowa inwestycja „Polimery Police” przebiega bez większych przeszkód, choć i w tym przypadku mieliśmy do czynienia z wpływem pandemii – harmonogram realizacji projektu wydłużył się o 3 miesiące, a wynagrodzenie wykonawcy wzrosło o 33 mln EUR. Obecnie został już wydany komplet 22 pozwoleń na budowę niezbędnych do realizacji projektu i zgodnie z planem, inwestycja zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2023 roku – powiedział Mariusz Grab, członek zarządu Grupy Azoty S.A.

Jeździ na rowerze mimo braku rąk