Wielkanoc 2021. ZAKAZ całowania krzyża w diecezji tarnowskiej. Co ze święceniem pokarmów?

2021-03-26 7:46
Wielkanoc 2021. ZAKAZ całowania krzyża w diecezji tarnowskiej. Co ze święceniem pokarmów?
Autor: congerdesign/cc0/pixabay Biskup tarnowski Andrzej Jeż wydał zalecenie na Wielki Tydzień 2021.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż wydał zalecenia przed Wielkim Tygodniem 2021. Ze względu na trzecia falę pandemii koronawirusa obchody najważniejszego chrześcijańskiego święta znowu muszą się odbywać w reżimie sanitarnym. W Wielki Czwartek w tradycyjnej Mszy Krzyżma wezmą udział wyłącznie wyznaczeni duchowni, w Wielki Piątek zakazane będzie całowanie krzyża, a święcenie pokarmów ma się odbywać na placach przed kościołami.

Zalecenia biskupa tarnowskiego na Wielki Tydzień

Święta Wielkanocne, podobnie jak w zeszłym roku będą się odbywały w reżimie sanitarnymi wynikającym z pandemii koronawirusa. Na wczorajszej (25 marca) konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedzieli, że w od najbliższej soboty (27 marca) do 9 kwietnia w kościołach będzie obowiązywał limit: 1 osoba na 20 metrów kwadratowych powierzchni. Swoje zalecenia dotyczące Wielkiego Tygodnia 2021 wydał również biskup tarnowski Andrzej Jeż. Hierarcha zdecydował, że w Wielki Czwartek wierni świeccy nie wezmą udziału we Mszy Krzyżma, uczestnikami tego nabożeństwa będą wyłącznie wybrani księża z diecezji tarnowskiej. Podczas uroczystości w Wielki Czwartek należy pominąć obrzęd obmycia nóg. W Wielki Piątek wierni nie będą całować krzyża, zgodnie ze wskazaniami biskupa mają mu oddawać cześć wyłącznie przez przyklęknięcie lub skłon. W Wielką Sobotę święcenie pokarmów powinno się odbywać na przykościelnych placach, wówczas nie obowiązuje limit uczestników. Biskup przypomniał również, że nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. 

PRZECZYTAJ: Tarnów. Radni PODJĘLI decyzję w sprawie opłaty za wywóz śmieci. Kto jak głosował?

Pełna treść komunikatu biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża:

1. Proszę kapłanów, by w najbliższych dniach umożliwili wiernym jak najszerszy dostęp do sakramentu pokuty i pojednania, zaś wyznaczając godziny dyżurów w konfesjonale uwzględnili także godziny wieczorne, aby osoby wracające z pracy miały możliwość przystąpienia do tego sakramentu. W ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej należy poinformować wiernych o godzinach dyżurów, uczulając na to, że spowiedź w sąsiednich większych parafiach może być wręcz niemożliwa ze względu na dużą liczbę penitentów.

2. Msza Krzyżma zostanie odprawiona tradycyjnie w Wielki Czwartek w katedrze o godz. 9.00. Zapraszam na nią jedynie księży dziekanów, prepozytów kapituł, a także księży pracujących w Kurii oraz instytucjach diecezjalnych.

3. Wszystkie obrzędy Triduum Paschalnego w miarę możliwości starajmy się zorganizować w sposób tradycyjny (w oparciu o wskazania Kalendarza Liturgicznego Diecezji Tarnowskiej), uwzględniając przy tym normy sanitarne oraz poniższe modyfikacje.

4. We Mszy Wieczerzy Pańskiej, należy pominąć obrzęd obmycia nóg.

5. W Liturgii Męki Pańskiej:a) W modlitwie powszechnej po wezwaniu 9 należy dołączyć wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w 2020 r.b) Zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.c) Podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami. Należy pouczyć wiernych, by nie całowali Krzyża.d) Jeśli celebracja jest transmitowana, to z myślą o osobach łączących się z domów, celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i tak go trzymać przez pewien czas w milczeniu, aby wierni mogli oddać duchowo cześć Krzyżowi.e) Należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości. W okresie epidemii zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie.

6. Należy pamiętać, że w Wielki Piątek Komunię św. mogą przyjąć tylko ci, którzy uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej, lub chorzy w domach (nie wolno rozdawać jej nawet przy okazji nabożeństwa drogi krzyżowej). Ponieważ w tym roku przypada wtedy pierwszy piątek miesiąca, warto przypomnieć, że osoby odprawiające praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają jej w ten sposób i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu. Ponadto należy pamiętać, iż w Wielką Sobotę Komunię św. zanosi się tylko umierającym jako wiatyk.

7. Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę można zorganizować na placu przykościelnym, lub w innym stosownym miejscu na zewnątrz budynku. W tym przypadku nie obowiązuje limit uczestników zgromadzenia, a jedynie przepisy dotyczące zachowania dystansu oraz zasłaniania ust i nosa. Należy przy tym zadbać o odpowiednie nagłośnienie, zachowanie właściwej powagi tego obrzędu i atmosferę modlitwy oraz zachęcić do nawiedzenia Grobu Pańskiego.

8. Mając na uwadze, że obrzęd błogosławieństwa pokarmów prawdopodobnie zgromadzi wiele osób, które w okresie pandemii rozluźniły więź ze wspólnotą parafialną (zwłaszcza rodziny z dziećmi), proszę duszpasterzy o wygłoszenie wtedy krótkiej egzorty mającej wymiar ewangelizacyjny i zachęcającej do odnowienia wiary i praktyk religijnych.

9. Zachęcam wszystkich do modlitwy w gronie rodzinnym, zwłaszcza przed tradycyjnym śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną. Pomocą w tym względzie może służyć załączony wzór modlitwy.

10. Bardzo proszę, aby w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy umożliwić o wyznaczonych godzinach przyjęcie Komunii św. wiernym, którzy będą łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy św. za pośrednictwem mediów.

Życząc wszystkim obfitości łask Bożych na nadchodzący czas Wielkiego Tygodnia oraz zawierzając nas wszystkich opiece Najświętszej Maryi Panny, z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

ZOBACZ: Tarnów. Tysiące pisanek ozdobi miasto. Które miejsca będą udekorowane? [ZDJĘCIA]

Policja informuje ludzi w Krakowie o konieczności pozostania w domu