Znaczna suma pieniędzy znaleziona w centrum Tarnowa. Policja szuka właściciela

2021-10-22 13:14
Znaczna suma pieniędzy znaleziona w centrum Tarnowa. Policja szuka właściciela
Autor: _Alicja_/cc0/pixabay zdjęcie ilustracyjne

W centrum Tarnowa została znaleziona znaczna suma pieniędzy. Funkcjonariusze poszukują teraz właściciela gotówki oraz apelują o kontakt osoby posiadające istotne informacje na temat zgubionych pieniędzy. Policja nie zdradza dokładnej wysokości znalezionej kwoty, ani miejsca, w którym została ona zgubiona.

Znaczna suma pieniędzy znaleziona w centrum Tarnowa. Policja szuka właściciela

We wtorek (19 października) w centrum Tarnowa została odnaleziona znaczna suma pieniędzy. Policja nie zdradza jednak dokładnej kwoty, ani miejsca odnalezienia gotówki. Chodzi o to, by po odbiór pieniędzy nie zgłaszały się nieuczciwe osoby, pragnące wzbogacić się w łatwy sposób cudzym kosztem. Właściciel pieniędzy wciąż jest poszukiwany. Policja prosi również o kontakt osoby, które posiadają istotne informacje na temat znalezionej sumy. - Apelujemy zatem do właściciela oraz osób posiadających istotne informacje na ten temat, o kontakt z policjantami z komisariatu Tarnów-Centrum pod numerami: 47 831 21 22, 47 831 2620 lub adresem mailowym: mienie.centrum@tarnow.policja.gov.pl - czytamy na profilu FB tarnowskiej policji.

Dalsza cześć artykułu znajduje się poniżej.

PRZECZYTAJ: Tragedia w Tarnowie: Dymitr T. miał zarobić na leczenie synka, a go zabił

Ile wynosi znaleźne?

W Polsce obowiązuje ustawa, które reguluje kwestię rzeczy znalezionych. Zgodnie z art. 10 tego aktu prawnego, znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Co ciekawe, ustawa wskazuje, że to starosta, a nie policja jest organem, któremu należy zgłosić i przekazać znalezioną rzecz (w przypadku miast na prawach powiatu, takich jak Tarnów, tym organem będzie prezydent). Wyjątkiem są: broń, amunicja, materiały wybuchowe, dowód osobisty i paszport. Takie przedmioty trzeba oddać w najbliższej jednostce organizacyjnej policji. Znaleźne nie będzie wypłacone w przypadku odnalezienia rzeczy, która jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa. Wówczas znalazcy należy się jednak nagroda, ustalona na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

ZOBACZ: Utrudnienia w centrum Tarnowa. Droga będzie nieprzejezdna, autobusy zmienią trasy

Sonda
Czy kiedykolwiek znalazłeś/aś zgubione pieniądze?
Tańczące z promocjami 22.10.2021