Zagrożeniu dla wpisu Starego Miasta w Toruniu na listę UNESCO? Wiceminister pisze do prezydenta Zaleskiego

i

Autor: Sławomir Kowalski - sk-foto.pl / torun.pl Zagrożeniu dla wpisu Starego Miasta w Toruniu na listę UNESCO? Wiceminister pisze do prezydenta Zaleskiego

Przepychanki na linii prezydent - NID

Toruń. Gigantyczny spór o pawilony na Bulwarach. Prezydent Zaleski odpowiada na oświadczenie NID

2022-08-10 8:14

Toruń: Spór o budowę pawilonów na Bulwarze Filadelfijskim zdaje się nie mieć końca. Oświadczenie NID ws. zagospodarowania tego terenu pojawiło się w miniony poniedziałek (8.08.2022 r.). Dzień później odpowiedział na nie prezydent Michał Zaleski. Co dalej z inwestycją, która wywołuje mnóstwo emocji wśród mieszkańców?

Toruń: Ciąg dalszy sporu o budowę pawilonów na Bulwarach

O emocjach związanych z budową pawilonów na Bulwarze Filadelfijskim pisaliśmy m.in. w lipcu 2022 roku. Wiceminister Jarosław Sellin skierował pismo do prezydenta Michała Zaleskiego, w którym pisał o zagrożeniu dla wpisu Starego Miasta w Toruniu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mijają tygodnie, a emocje bynajmniej nie opadły. W poniedziałek (8.08.2022 r.) Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) opublikował oświadczenie w tej sprawie. Przedstawiciele instytucji piszą w nim, że informacje jakoby NID wydawał opinie akceptujące zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu na etapie procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w procesie wydawania zgód na budowę inwestycji, wyjaśniamy, że informacje te nie mają odzwierciedlenia w stanie faktycznym.

Czytaj też: Ważna zmiana na skrzyżowaniu w centrum Torunia! Radny nie kryje radości

Oświadczenie NID ws. zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu

- W 2021 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa sporządził opinię na wniosek Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla obszaru Starego Miasta w Toruniu wraz z otoczeniem, wyłącznie w zakresie wybranych aspektów i zapisów projektu. Nie była to więc całościowa ocena wszystkich zapisów projektu planu i nie odejmowała kwestii pawilonów.

Opinia odnosiła się do zażalenia Prezydenta Miasta Torunia na postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków(K-P WKZ), który kilkukrotnie odmówił uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Toruniu wraz z otoczeniem. W swoich uwagach do projektu mpzp WKZ nie wnosił uwag dla jednostki planistycznej 76.06-(0.6)7P7b oraz lokalizacji i kubatury omawianych pawilonów. Nie podjęto również w postanowieniu o odmowie uzgodnienia planu zagadnienia dotyczącego wpływu planowanej inwestycji na panoramę Starego Miasta w widoku od strony rzeki Wisły. Z uwagi na to w postępowaniu zażaleniowym, które prowadziło MKiDN w niniejszej sprawie, ani Departament Ochrony Zabytków, ani działający na jego zlecenie NID, nie mógł badać dopuszczalności lokalizacji i kubatury spornych pawilonów.

W opinii NID stwierdzono natomiast, że na rysunku planu nie oznaczono granic wpisu Średniowiecznego miasta w Toruniu – miejsca światowego dziedzictwa UNESCO ani jego strefy buforowej, zaś w części tekstowej planu odniesiono się wyłącznie do obszaru wpisu, pomijając strefę buforową. Dlatego w ocenie NID, zawartej w opinii, ustalenia projektu planu w niewystarczającym zakresie odnosiły się do ochrony wartości zabytkowych, w tym ekspozycyjnych Starego Miasta w Toruniu, jako miejsca światowego dziedzictwa UNESCO.

Trzeba również wyraźnie podkreślić, że argumentacja dotycząca miejscowego planu nie ma związku z oceną niniejszej sprawy, gdyż plan nie został uchwalony, a projekt planu nie może być podstawą do oceny zgodności z prawem przedmiotowej inwestycji - czytamy w oświadczeniu z 8 sierpnia.

- Obecnie w NID, na wniosek Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN z dnia 29 lipca 2022 r., trwają prace nad przygotowaniem opinii nt. inwestycji „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu”, zlokalizowanej na obszarze strefy buforowej Średniowiecznego miasta w Toruniu – miejsca światowego dziedzictwa UNESCO. Będzie to pierwsza opinia NID w sprawie, skupiająca się na rozważaniu kwestii konserwatorskich, jak i ocenie wpływu inwestycji na wyjątkową uniwersalną wartość miejsca światowego dziedzictwa - przekazują przedstawiciele NID.

Pełną treść oświadczenia, którego tekst przytaczamy wyżej znajdziecie w tym miejscu.

Prezydent Torunia odpowiada na oświadczenie NID!

Wypowiedź gospodarza grodu Kopernika Michała Zaleskiego pojawiła się m.in. na głównej stronie miasta i w mediach społecznościowych. - Odnosząc się do oświadczenia opublikowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w dniu 8.08.2022 r. oraz wypowiedzi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących wydanych przez te instytucje opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp.) dla obszaru Starego Miasta wraz z otoczeniem w Toruniu, ponownie przytaczam fakty, zawarte w piśmie przesłanym w dniu 2.08.2022 r. do Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków Jarosława Sellina - rozpoczął prezydent.

- W toku uzgodnień ww. mpzp., K-P WKZ dziewięciokrotnie wydawał opinie dotyczące jego treści. Warunki lokalizacji i parametry zabudowy ustalone w projekcie mpzp. dla Bulwaru Filadelfijskiego nie były kwestionowane w żadnym z postanowień wydanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w procedurze uzgodnieniowej.

Nadto projekt planu, o którym mowa wyżej, był opiniowany także przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kontekście ochrony uniwersalnej wartości historycznego centrum Torunia, miejsca światowego dziedzictwa. W opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa z dnia 8 czerwca 2021 r. (znak: DSK.5110.16.2021.BF) nie była kwestionowana możliwość realizacji na terenie Bulwaru Filadelfijskiego zabudowy pawilonowej, o wskazanych w projekcie mpzp. parametrach (zał.16)."

W oświadczeniu NID z 8.08.2022 r. zawarte jest stwierdzenie o pominięciu tej instytucji w opiniowaniu inwestycji na wcześniejszych etapach, co miałoby stanowić "naruszenie wytycznych Generalnego Konserwatora Zabytków (GKZ) z 2015 r., dotyczących wydawania rozstrzygnięć konserwatorskich inwestycji realizowanych w granicach miejsca światowego dziedzictwa". Powyższe nie odnosi się do tego zadania, ponieważ wytyczne GKZ - jak sami autorzy zaznaczają - dotyczą inwestycji realizowanych "w granicach miejsca światowego dziedzictwa", nie zaś poza jego granicami (pawilony są umiejscowione poza murami Zespołu Staromiejskiego, w strefie nabrzeża wiślanego) - przekazuje prezydent Zaleski. Do oświadczenia załączono taki oto plik.

Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda
Czy prezydent Michał Zaleski jest dobrym prezydentem Torunia?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE