Gdańsk. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zachowania niepożądane

i

Autor: Shutterstock Gdańsk. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego. "Zachowania niepożądane"

Mobbing w urzędzie?

Gdańsk. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego. "Zachowania niepożądane"

2022-09-22 14:39

Na wniosek miejskich radnych PiS w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku przeprowadzono kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola wykazała, że w urzędzie mają miejsce "zachowania niepożądane, które mogłyby wykazywać cechy mobbingu".

Gdańscy radni Prawa i Sprawiedliwości: Andrzej Skiba i Przemysław Majewski w 2021 roku zwrócili się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrolę w USC w Gdańsku. Mieli oni dostawać informacje, że w urzędzie dochodzi do mobbingu. Kilka dni temu w lokalnych mediach ukazały się artykuły, przypominające wydarzenia sprzed roku, w których wskazywano, że w gdańskim USC po przeprowadzonej przez PIP kontroli wykazano, że dochodziło do mobbingu.

Raport Złotorowicza: Ekspertka wyjaśnia czym jest mobbing. Ta definicja stawia sprawę jasno

Zastępca ds. organizacyjno-prawnych Okręgowego Inspektoratu Pracy Patrycja Potocka-Szmoń w rozmowie z PAP poinformowała, że kontrola w USC polegała na przeprowadzeniu ankiet wśród pracowników. - W badaniu wzięło udział dobrowolnie 28 pracowników - zaznaczyła. Z anonimowych ankiet wynika, że jedna osoba częściej niż raz w tygodniu doświadcza niepożądanych zachowań, takich jak agresja słowna. Jedna osoba doświadcza ich średnio raz w tygodniu, a trzy osoby 1-2 razy w miesiącu i rzadziej. Pozostali pracownicy nie doświadczyli niepożądanych zachowań.

Jeden z ankietowanych pracowników doświadczył agresji fizycznej. Natomiast przy odpowiedziach dotyczących "tworzenia i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji" dwóch pracowników odpowiedziało, że doświadcza tego częściej niż raz w tygodniu, trzy osoby doświadczają takiego zachowania 1-2 razy w miesiącu i rzadziej. Pozostali ankietowani wskazali, że takie zachowania nie występują.

Siedmioro pracowników wskazało, że w trakcie wykonywania pracy (w różnych odstępach czasowych) byli ignorowani i lekceważeni. Dwoje pracowników odpowiedziało, że w trakcie pracy było izolowanych od innych pracowników.

Ponadto, siedmioro badanych pracowników wskazało w ankietach, że działania niepożądane były stosowane przez bezpośredniego przełożonego. Dwie osoby wskazały na pracodawcę, a dwie osoby na innego pracownika.

Sześciu pracowników zaznaczyło, że wymienione działania niepożądane spowodowały u nich problemy zdrowotne, takie jak kołatanie serca, utrata masy ciała, bezsenność i poczucie zaniżonej przydatności zawodowej.

Patrycja Potocka-Szmoń podkreśliła, że analiza przeprowadzonych ankiet wskazuje na występowanie zachowań niepożądanych, które mogłyby wykazywać cechy mobbingu. - Natomiast, co wymaga podkreślenia, fakt ich wystąpienia nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem mobbingu - oznajmiła. Inspektorzy skierowali do pracodawcy (Urzędu Miejskiego w Gdańsku) wystąpienie pokontrolne zawierające m.in. wnioski pokontrolne. Wśród nich "podjęcie działań celem skutecznego kształtowania zasad współżycia społecznego w zakresie odpowiednich relacji służbowych między pracownikami a Kierownikiem USC w Gdańsku" oraz "podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zachowań, które mogłyby być kwalifikowane jako zachowania mobbingowe".

Sonda
Czy spotkaliście się osobiście z mobbingiem w pracy?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE