Budowa II linii metra w Warszawie. Wojewoda wydał pozwolenie. „Zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę”

i

Autor: Metro Warszawskie, Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Budowa II linii metra w Warszawie. Wojewoda wydał pozwolenie. „Zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę”

Jest decyzja

Budowa II linii metra w Warszawie. Wojewoda wydał pozwolenie. „Zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę”

2022-10-11 17:09

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł 11 października zatwierdził projekt budowlany i wydał ostatnie pozwolenie na budowę II linii metra w Warszawie, która obejmuje III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”. Tym samym wydane są już wszystkie pozwolenia na III etap budowy odcinka zachodniego linii M2.

Długa droga po zgodę wojewody

Niemal dwa lata trzeba było czekać na tę decyzję. 15 grudnia 2020 r. Miasto Stołeczne Warszawa złożyło do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”. Wówczas rozpoczęła się długo droga przez kolejne biura.

"Wojewoda Mazowiecki sprawdził kompletność wniosku pod względem formalnoprawnym i w tym zakresie stwierdził nieprawidłowości. W związku z powyższym wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia wniosku. Wniosek został uzupełniony 21 stycznia 2021 r. tj. w wyznaczonym terminie" - przekazał Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Następnie Wojewoda Mazowiecki, po weryfikacji uzupełnionej dokumentacji, pismem z 2 lutego 2021 r., przekazał raport o oddziaływaniu na środowisko oraz kopię wniosku o pozwolenie na budowę Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie w celu uzgodnienia warunków realizacji wyżej wymienionej inwestycji.

Wojewoda wydał ostatnią zgodę

Wreszcie wojewoda mazowiecki po analizie dokumentów, które ponownie wróciły na jego biurko, nie stwierdził nieprawidłowości i braków w załączonym projekcie budowlanym i wydał ostatnie pozwolenie na budowę II linii metra w Warszawie obejmujące III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”.

Pozwolenie dotyczy budowy stacji oraz budowy tunelu/rampy wjazdowej wraz z urządzeniami budowlanymi, budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących oraz przebudowy sieci uzbrojenia terenu, instalacji zewnętrznych, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy STP Mory, na terenie dzielnicy Bemowo. "Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności" - poinformował wojewoda.

"Ponadto, w związku, że na obszarze planowanej inwestycji występują obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, Mazowiecki Urząd Wojewódzki wystąpił do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o konsultację. Postanowieniem z 29 września 2022 r. Konserwator uzgodnił przedmiotową inwestycję" - przekazał Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Zgoda jest, z budową problem

Niestety, wydanie zgody przez wojewodę, nie oznacza, że prace ruszą. 

"Trwają rozmowy z Miastem dotyczące urealnienia wartości kontraktu zawartego jeszcze w 2018 roku. Przez ostatnie 4 lata musieliśmy zmierzyć się skutkami COVID i wojny w Ukrainie, więc obecne ceny materiałów są kilkukrotnie wyższe niż podczas podpisywania umowy. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni przedłużającymi się negocjacjami i postawą Miasta w tej sprawie. Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń na budowę, będziemy mogli wystartować z robotami. Nie nastąpi to jednak, bez wcześniejszego przeliczenia wartości umowy i podpisania aneksu” - przekazał nam Bartosz Sawicki rzecznik prasowy Gülermak, wykonawcy metra.

Sonda
Lubisz podróżować metrem?
Nasi Partnerzy polecają