Ciechanowscy policjanci przypominają: masz psa – masz obowiązki. Te zasady powinien znać każdy właściciel psa

i

Autor: Pixabay Ciechanowscy policjanci przypominają: masz psa – masz obowiązki. Te zasady powinien znać każdy właściciel psa

Ważne

Ciechanowscy policjanci przypominają: masz psa – masz obowiązki. Te zasady powinien znać każdy właściciel psa

2023-03-05 20:01

Posiadanie psa, to nie tylko ogromna przyjemność, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Niestety coraz częściej w mediach nagłaśniane są przypadki poważnego, czasami nawet śmiertelnego, pogryzienia dziecka, osoby dorosłej czy też innego czworonoga. Ciechanowska policja postanowiła przypomnieć przepisy, które powinien znać każdy właściciel psa.

Spacer z psem. Podstawowe zasady. Za co właścicielowi czworonoga grozi mandat?

Przede wszystkim wybierając się na spacer z psem w miejsce ogólnodostępne, właściciel czworonoga musi pamiętać, że spoczywa nad nim obowiązek należytej kontroli nad pupilem. - Psy w miejscach publicznych muszą być zawsze pod opieką człowieka i być wyprowadzane na smyczy, nawet jeśli właściciel zna psychikę swojego podopiecznego i potrafi wymóc na nim bezwzględne posłuszeństwo. To tylko zwierzę i nigdy nie można do końca przewidzieć, jak w danej sytuacji się zachować. Warto podkreślić, że chodzi o sam fakt stworzenia niebezpieczeństwa, kara grozi nawet wtedy, gdy zwierzę nikogo nie zaatakuje - wyjaśniła mł. asp. Magda Zarembska z ciechanowskiej policji.

Warto wczytać się w art. 77 kodeksu wykroczeń, który jasno mówi, że:

"§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany".

Spacer z psem po lesie. Czy czworonoga można spuścić ze smyczy?

Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest puszczanie czworonogów wolno po lesie. Nie każdy właściciel psa zdaje sobie jednak sprawę, że jest to karalne! Jak przypomina ciechanowska policja, tę kwestię regulują przepisy kodeksu wykroczeń, a w szczególności art. 166:

"Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi:

1) z polowaniem,

2) ze szkoleniem psów będących zwierzętami wykorzystywanymi do celów specjalnych w rozumieniu art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 20 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), albo ich udziałem w akcji ratowniczej, w działaniach poszukiwawczych lub w działaniach związanych z ochroną granicy państwowej lub zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) ze szkoleniem psów ratowniczych albo ich udziałem w akcji ratowniczej prowadzonej przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa na podstawie przepisów odrębnych,

podlega karze grzywny albo karze nagany".

Opieka nad psem. O tym musisz pamiętać!

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki. Pamiętaj, że:

  • pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi
  • pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę
  • pies powinien mieć zapewnioną karmę oraz stały dostęp do wody
  • psa nie można trzymać na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie
  • uwięź, na której trzymane będzie zwierzę, nie może być krótsza niż 3 metry

Co więcej, każdy właściciel psa powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela czworonoga obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. - Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane musi być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności - przypomniała mł. asp. Magda Zarembska.

Sonda
Zawsze wyprowadzasz psa na smyczy?
Nasi Partnerzy polecają