Strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępy i Kamionku. Wojewoda mazowiecki przegrał w sądzie, ale to nie koniec batalii

i

Autor: ZDM Warszawa Strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępy i Kamionku. Wojewoda mazowiecki przegrał w sądzie, ale to nie koniec batalii

Zacięta walka

Strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępy i Kamionku. Wojewoda mazowiecki przegrał w sądzie, ale to nie koniec batalii

2023-08-26 8:30

Miasto wygrało bitwę, ale wojny jeszcze nie. W piątek (25 sierpnia) Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody uchylające w całości uchwałę o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania o obszar Saskiej Kępy i Kamionka w Warszawie. Tym samym przyznał rację miastu, które wniosło skargę na tę decyzję. To jednak nie koniec batalii, bo wojewoda zapowiedział odwołanie o Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wojna o strefę płatnego parkowania na Saskiej Kępy i Kamionku

Wojenka o strefę płatnego parkowania na Saskiej Kępy i Kamionku trwa. 14 kwietnia wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność w całości uchwały wprowadzającej strefę płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie. Jako powód podał m.in sprzeciw mieszkańców, brak aktualnych analiz, nieprawidłowy sposób przyjęcia uchwały. Kilka dni później, 20 kwietnia, na sesji Rady Warszawy, radni zadecydowali o zaskarżeniu decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wiceprezydent Warszawa Michał Olszewski zaznaczył, że miasto nie tylko jest zdziwione samym zakwestionowaniem uchwały, ale przede wszystkim jego uzasadnieniem.

"To się dzieje bardzo rzadko, aby bez dokonywania jakiejkolwiek analizy, wojewoda dokonał rozstrzygnięcia wyłącznie w oparciu o materiały, które pojawiały się w mediach oraz o przesłany projekt uchwały i protokół z sesji Rady Warszawy" - stwierdził.

Jest wyrok WSA! Ale to nie koniec sprawy

W piątek, 25 sierpnia, WSA wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego. Co więcej, zasądził od wojewody na rzecz m.st. Warszawy 480 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowo-administracyjnego. "Sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, poznanie motywów rozstrzygnięcia Sądu, będzie możliwe dopiero po sporządzeniu uzasadnienia" - poinformował WSA.

Wyrok jest nieprawomocny, a stronom postępowania przysługuje możliwość jego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Z tej możliwości skorzysta z pewnością wojewoda mazowiecki, który już zapowiedział zaskarżenie wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Sonda
Czy wprowadzić płatne parkowanie na Saskiej Kępie i Kamionku?