Warszawa walczy z ogromnym problemem. W szkołach brakuje odpowiedniej pomocy psychologicznej

i

Autor: Shutterstock

ZDROWIE PSYCHICZNE

Warszawa walczy z ogromnym problemem. W szkołach brakuje odpowiedniej pomocy psychologicznej

2023-08-22 20:31

To jest dramat. Najnowsze badania nie pozostawiają złudzeń. Dzieci od wielu lat nie mają odpowiedniej opieki psychologicznej w szkołach. Tam, gdzie takie stanowiska są obsadzone, na jeden etat psychologa przypada nawet 800 dzieci. To koszmar, z którym władze miasta próbują uporczywie walczyć.

Warszawa. Braku w szkołach. Wiele wakatów i brak odpowiedniej pomocy

W stolicy średnio co szóste stanowisko psychologa szkolnego pozostaje nieobsadzone. Najnowsze dane przedstawiła fundacja Grow Space i jak słyszymy, to wierzchołek góry lodowej. W Warszawie w szkołach podstawowych jest 218 obsadzonych etatów, lecz pozostaje nadal 40 wakatów, w ponadpodstawowych 111 etatów, a wakatów – 20. Dane płynące z reszty naszego kraju są zatrważające. Braki kadrowe wynoszą ponad 27 proc.

W związku z tym, że niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny, temat zdrowia psychicznego w szkołach ponownie wrócił na tapet. Samorządowcy i działacze z licznych organizacji społecznych wzięli udział w specjalnej debacie na temat zdrowia psychicznego.

Dzięki takim spotkaniom, mamy szansę na rozmowy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży bez lęku i wstydu, na wyprowadzenie tego tematu z obszaru tabu. Dzisiaj musimy mówić o zdrowiu psychicznym, jako elemencie zdrowia człowieka. Tak, jak dbamy o zdrowe odżywanie czy badania profilaktyczne, tak samo powinniśmy kłaść duży nacisk na profilaktykę zdrowia psychicznego − mówiła Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy.

Co miasto proponuje najmłodszym? 

W jaki sposób władze stolicy radzą sobie z takimi brakami? Od 2009 r. na terenie Warszawy działa grupa interwentów kryzysowych, którzy udzielają specjalistycznej pomocy psychologicznej, pomagają w sytuacjach trudnych, konfliktowych, po nagłych wypadkach w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

Oprócz tego, podczas debaty wspominano również o tym, że w mieście znajduje się 28 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 4 specjalistyczne, a w samym 2023 r. decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego z budżetu przekazano aż 1 mln zł na działania z zakresu zdrowia psychicznego młodych warszawiaków.

Dla wielu mieszkańców to jednak niewiele i proponują to, by w każdej szkole, 5 dni w tygodniu był obecny psycholog oraz, żeby wsparcie psychologiczne otrzymywali również rodzice, bliscy uczniów, ale także sami nauczyciele – w formie superwizji. 

Sonda
Korzystasz obecnie z pomocy psychologa lub psychoterapeuty?