KGHM Eko 2

i

Autor: Materiały prasowe

KGHM dba o jakość powietrza

2022-06-29 0:05

KGHM Polska Miedź to przemysłowy gigant. Prowadząc swoją działalność wydobywczą i hutniczą stara się chronić otaczające środowisko, w tym jakość powietrza. Od lat inwestuje w nowoczesne zabezpieczenia obniżające emisję pyłów czy gazów do atmosfery. Zabezpieczenia przynoszą skutek – emisja pyłów od 2010 r. obniżyła się w górnictwie aż o 70 proc, w hutnictwie – o 79 proc., zaś emisja dwutlenku siarki o 72 proc.

Polski miedziowy gigant zwiększa produkcję, a mimo to, emisja pyłów jest konsekwentnie obniżana. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej organizacji procesu wydobycia oraz m.in. wymianie spalinowych maszyn i urządzeń górniczych na sprzęt nowoczesny, niskoemisyjny lub z napędem elektrycznym.

Emisję pyłów towarzyszących procesowi wzbogacania rudy zostały skutecznie ograniczone jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku. Obecne inwestycje mają na celu m.in. dalsze uszczelnianie procesu produkcji górniczej. Wszystkie zabiegi koncernu doprowadziły w 2021 roku do aż 70 proc. spadku emisji pyłu w porównaniu do 2010 roku.

Konsekwentne stosowanie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) doprowadziło do tego, że KGHM zmniejszył aż o 79 proc. emisję pyłów z produkcji miedzi elektrolitycznej w hutach w porównaniu do 2010 roku. Emisję zaczęto ograniczać już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy sięgnięto po najnowocześniejszą technologię oczyszczania. Obecne inwestycje mają na celu głównie doskonalenie technik oczyszczania i jeszcze większe uszczelnianie procesów produkcji. Można powiedzieć, że KGHM zrobił już wszystko, co było możliwe dla ochrony powietrza, jeśli chodzi o emisję pyłów przy produkcji miedzi elektrolitycznej. Obecnie możliwości techniczne nie pozwalają już na więcej. Jednak miedziowy gigant stawia sobie za cel opracowanie innowacyjnych technologii, które pozwolą na dalsze zmniejszanie emisji pyłów.

Siarka jest – obok miedzi – jednym z głównych składników koncentratów miedzi. Podczas wytopu koncentratu czerwonego metalu powstaje gaz, dwutlenek siarki (SO2). Jest on w specjalnych instalacjach przekształcany do kwasu siarkowego. Część dwutlenku siarki jest jednak emitowana do atmosfery. KGHM jest światowym pionierem w redukcji emisji dwutlenku siarki – w porównaniu z 2010 r. emisja tego gazu została zredukowana o około 72 proc.! Obecnie na tonę wyprodukowanej miedzi do atmosfery dostaje się zaledwie ok. 2 kilogramów SO2.

W wyniku realizacji programu BATAs konsekwentnie zmniejszana jest także emisja arsenu do powietrza. Emisja tego metalu w 2021 r. zmalała o połowę w porównaniu do roku 2018.

Czym są techniki BAT

Unia Europejska wydała zbiór rekomendacji (Najlepsze Dostępne Techniki BAT), które określają docelowe wielkości emisji zanieczyszczeń powstających w procesach technologicznych przy produkcji metali nieżelaznych – miedzi, ołowiu, cynku, niklu, metali szlachetnych i innych. Celem wprowadzenia wytycznych jest poprawa jakości powietrza, gleb oraz wód na terenie Unii Europejskiej. KGHM te rekomendacje wciela w życie, realizując program BATAs – unowocześnienia infrastrukturę, która zminimalizuje oddziaływanie na środowisko. Spółka inwestuje w nowe instalacje technologiczne, a także modernizuje już istniejące. Program BATAs ruszył w październiku w 2017 r. i potrwa jeszcze do 2023 r.

W ramach Programu w Hucie Miedzi Głogów do tej pory:

 • wybudowano instalację podawania mielonego żużla poołowiowego do pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów II,
 • wybudowano magazyn i plac dla materiałów ołowionośnych na Wydziale Ołowiu,
 • wybudowano instalację do odsiarczania gazów z pieca Kaldo na Wydziale Metali Szlachetnych,
 • wybudowano gazociągi obejściowe pieców zawiesinowych w Hucie Miedzi Głogów – instalacje zapewnią w przypadku awarii pieców zawiesinowych oczyszczenie gazów w instalacjach Fabryk Kwasów Siarkowych,
 • wybudowano instalację do usuwania pyłów z gazów z odciągów ze spustu żużla i miedzi z pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów II,
 • zmodernizowano instalację odsiarczająco-odpylającą gazy technologiczne z konwertorów w Hucie Miedzi Głogów II.

W Hucie Miedzi Legnica:

 • zmodernizowano układ odpylania filtra workowego pieca szybowego 1 i filtrów kasetowych pieców szybowych 2 i 3,
 • zbudowano drugi stopień odpylania mokrego na instalacji odpylania suszarni w celu obniżenia emisji arsenu i rtęci,
 • zaprojektowano i wykonano instalacje do usuwania arsenu z gazów znad maszyn odlewniczych TM-16 i uruchomiono pierwszą część instalacji do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox.

W 2022 roku planowane są dalsze prace, w tym m.in.:

 • modernizacja instalacji odsiarczająco-odpylającej gazy technologiczne z konwertorów w Hucie Miedzi Głogów,
 • Modernizacja instalacji do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza z gazami procesowymi z pieców Dörschla –etap II w Hucie Miedzi Głogów II,
 • zabudowa instalacji do odsiarczania i odpylania gazów poprocesowych z granulacji w Hucie Miedzi Legnica,
 • dalsze prace nad instalacją do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox w Hucie Miedzi Legnica.
KGHM Eko 1

i

Autor: Materiały prasowe

Ekologia – filar strategii KGHM

Wśród strategicznych „e”( elastyczność, efektywność, e-przemysł, energia) znajduje się ekologia. Dlaczego dla KGHM tak ważna jest ekologia? Są trzy przyczyny. Pierwsza to ochrona środowiska naturalnego, zwłaszcza Zagłębia Miedziowego, troska o pracowników i mieszkańców.

Druga przyczyna ma swoje korzenie biznesowe. Niedługo dla odbiorców może być bardzo istotne, w jaki sposób będzie produkowana miedź, którą kupują. „Zielona miedź”, czyli produkcja miedzi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, to hasło, które zaczyna być hasłem biznesowym, a KGHM odpowiada na trendy.

Trzecią przyczyną jest tzw. Europejski Zielony Ład. Unia Europejska podjęła decyzję o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska, która jest niezwykle ważną częścią Wspólnoty, do unijnej koncepcji nazwanej Europejskim Zielonym Ładem ma dochodzić we własnym tempie. KGHM produkuje miedź i metale, które są niezbędne do transformacji energetycznej i klimatycznej.

W 2021 r. KGHM wydało na realizację inwestycji proekologicznych ponad 446mln zł, w tym na ochronę powietrza ponad 126 mln zł.

KGHM Eko 4

i

Autor: Materiały prasowe

13 lat z głogowskimi sokołami

1 czerwca w Hucie Miedzi Głogów zaobrączkowano trzy sokolątka, które wykluły się i mieszkają wraz ze swoimi rodzicami na kominie „Koniczynka” w HMG II. To już kolejne głogowskie sokolątka. Pierwsze maluchy wykluły się tu w 2009 r.

Obrączkowaniem małych sokołów zajęli się członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” – Sławomir Sielicki (na zdj. po prawej str.) oraz pracownicy Huty Miedzi Głogów: Paweł Frąckowiak (na zdj. po lewej str.) z Działu Ochrony Środowiska i Dominik Skrzynecki z Wydziału Pieca Zawiesinowego P-22. Pisklęta otrzymały po dwie obrączki – niebieską (obserwacyjną), którą oznacza się dzikie ptaki, oraz żółtą (ornitologiczną), przeznaczoną dla sokołów gniazdujących na terenach miejskich.

Co roku w Głogowie, w gnieździe na kominie zwanym „Koniczynką”, przychodzi na świat od 2 do 4 sokolich piskląt. Są obrączkowane, by łatwo można było śledzić ich losy. Tradycją też stało się nadawanie im imion w internetowym konkursie.

Pierwszego sokoła wędrownego zauważono w głogowskiej hucie w 2007 roku. Kilka dni z rzędu przesiadywał na instalacjach na terenie HMG II. Rok później znaleziono dorosłą samicę sokoła, która uległa wypadkowi podczas polowania. Aby umożliwić sokołom bezpieczne gniazdowanie, na kominie huty zamontowano platformę lęgową. To był doskonały pomysł! 31 marca 2009 roku odkryto tu 3 jaja sokoła wędrownego. Po miesiącu wykluły się młode ptaki. Zostały zaobrączkowane, a w sierpniu opuściły rodzinne strony. W 2011 roku KGHM postanowił umożliwić podglądanie sokolej rodziny przez Internet. Na kominie zamontowano kamery w samym gnieździe i na platformie tuż koło niego. Od roku 2012 życie głogowskich sokołów można oglądać on-line poprzez stronę Stowarzyszenia „Sokół”. https://www. peregrinus.pl

KGHM Eko 5

i

Autor: Materiały prasowe

W czerwcu 2012 roku w Warszawie KGHM oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” otrzymały wyróżnienie w XIII Edycji Raportu CSR za zaangażowanie w ochronę gatunkową sokoła wędrownego i opiekę nad stanowiskiem lęgowym tego bardzo rzadkiego w Polsce ptaka drapieżnego. Od chwili montażu platformy lęgowej w Hucie Miedzi Głogów II wykluły się już 43 sokoły, z czego 42 zostały zaobrączkowane.

Sokoły to ptaki monogamiczne. Swojego terytorium bronią cały rok, młode opuszczają gniazdo na przełomie lipca i sierpnia. Podejmują wędrówkę szukając partnera i dogodnego miejsca na założenie gniazda.

KGHM EKO 3

i

Autor: Materiały prasowe

Sokoły to jedne z najrzadszych ptaków w Polsce – występuje około 100 par. To bardzo przykre, bo do lat pięćdziesiątych XX wieku były bardzo rozpowszechnione. Niestety, coraz powszechniejsza urbanizacja sprawiła, że sokoły straciły swoje miejsca lęgowe. Chemizacja rolnictwa również nie sprzyjała rozwojowi populacji tych ptaków. Sokoły, jako ptaki drapieżne, były wybijane także przez człowieka. Wybierano też jaja z gniazd. Na szczęście, dzięki objęciu tych ptaków ścisłą ochroną populacja znów się rozwija. Co roku przybywa kilkanaście par lęgowych. Sokół poluje w locie. Wypatruje zdobyczy z wysokich punktów obserwacyjnych lub z powietrza. Na ofiarę spada lotem nurkowym z bardzo dużą prędkością (300– 350 km/h). Jest najszybciej poruszającym się organizmem na Ziemi! Jak pocisk uderza w jedno ze skrzydeł ofiary, tak by samemu uniknąć urazu. Potem atakuje szponami lub piersiami. Gdy zdobycz bezwiednie opada, sokół nawraca i przechwytuje ją w locie.

Partnerem materiału jest KGHM Polska Miedź S.A.