Minister sięga po ostatnie rezerwy? WIEKOWI felczerzy będą walczyć z wirusem!

2020-10-26 16:15 abe
legitymacja felczera
Autor: Andrzej Bęben

Minister zdrowia umożliwi felczerom sprawowanie opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Ostatni nabór uczniów do szkół felczerskich przeprowadzono w 1956 r.

W 2008 r. W Polsce było 980 felczerów. 248 z nich nadal pracowało w zawodzie. Cztery lata później też według Centralnego Rejestru Felczerów, który na zlecenie Ministerstwa Zdrowia prowadzi Naczelna Izba Lekarska, w Polsce było 285 felczerów czynnych zawodowo i 727 nie wykonujących zawodu. W Polsce wg stanu z 30 kwietnia 2018 r. było 211 felczerów czynnych zawodowo i 532 niewykonujących zawodu. Ministerstwo nie podaje, ilu felczerów jest czynnych zawodowo obecnie. Felczer ma prawo do m.in. do: oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, ustalania rozpoznania choroby, wdrażania leczenia oraz przepisywania na recepcie produktów leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie z odrębnymi przepisami, prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej i wykonywania defibrylacji automatycznej.

Pod nadzorem lekarza felczer uprawniony jest asystowania przy zabiegach chirurgicznych, wykonywania znieczulenia miejscowego drobnych zabiegów chirurgicznych. W UE zawód ten jest równorzędny z: asystentką stomatologiczną, dietetykiem, higienistką stomatologiczną, opiekunką dziecięcą, ortoptystką, protetykiem słuchu, ratownikiem medycznym, technikiem dentystycznym, technikiem elektroniki medycznej, elektroradiologiem, technikiem farmaceutycznym, masażystą oraz ortopedą i terapeutą zajęciowym.

Dr Paweł Grzesiowski: Po 1 listopada będziemy mieli pół miliona zakażonych [Super Raport]

Pod koniec PRL w ochronie (wtedy w „służbie”) zdrowia pracowało ok. 2 tys. felczerów. To absolwenci kształcenia medycznego wprowadzonego ustawą w 1950 r. Felczerów kształcono w 3-letnich liceów felczerskich oraz 2-letnich pomaturalnych szkołach felczerskich. Felczerami władza ludowa miała wypełnić tzw. braki kadrowe w służbie zdrowia. W 1939 r. w Polsce pracowało 13 tys. lekarzy. Po wojnie – niespełna 7 tys. Nauka w liceum felczerskim była połączeniem praktyki w szpitalu (z rana) z teorią w szkole (po południu). Na I roku licealista felczerski robił za pomocnika pielęgniarki. Na II roku było się kimś między pielęgniarką a lekarzem. Na ostatnim dyżurowało się z lekarzami...

W myśl rozporządzenia ministra zdrowia „zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2”, które zacznie obowiązywać po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw, felczer będzie mógł wykonywać te czynności, które w standardzie organizacyjnym były przypisane tylko do lekarzy. Minister zdrowia w każdy punkcie, gdzie to było potrzebne, dodał do „lekarza” frazę „lub felczer udzielający świadczeń opieki zdrowotnej...”.

Najnowsze
Najnowsze artykuły