SUPER EXPRESS.pl twoje pieniądze poradnik se Czy alkoholika można pozbawić finansów, ubezwłasnowolnić - jak sobie radzić z pijakiem, PORADNIK

Czy alkoholika można pozbawić finansów, ubezwłasnowolnić - jak sobie radzić z pijakiem, PORADNIK

28.07.2010, godz. 15:06
Czy alkoholika można ubezwłasnowolnić?
foto: Brak agencji
Osoby cierpiące na chorobę alkoholową to utrapienie dla całej rodziny. Alkoholicy często żyją na koszt najbliższych i zaciągają długi, których nie są w stanie spłacić. Takiej sytuacji można zapobiec. Rozwiązaniem jest ubezwłasnowolnienie pijącego męża czy syna

Długi, które pozaciągał alkoholik, najczęściej spłacają jego najbliżsi. Jednak nie są oni zupełnie bezradni. Jeśli osoba uzależniona od alkoholu nie pracuje, żyje ponad stan, wyprzedaje majątek i bierze jedną pożyczkę za drugą, to można wystąpić do sądu z wnioskiem o jej ubezwłasnowolnienie.

Jak się za to zabrać?

Ubezwłasnowolnieniem zajmują się sądy okręgowe, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania. Z wnioskiem do sądu może wystąpić: małżonek, rodzic, dziecko, wnuk, a także dziadkowie, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np. opiekun) osoby uzależnionej od alkoholu lub prokurator.

Patrz też: Jak żyć z alkoholikiem - pytania do psychologa dyżurnego (forum muratordom.pl)

Wniosek trzeba starannie uzasadnić, dokładnie opisując zachowania i stany osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona. Należy też dołączyć zaświadczenia lekarskie o leczeniu psychiatrycznym lub odwykowym.

Kogo można ubezwłasnowolnić?

Całkowicie można ubezwłasnowolnić osobę, która skończyła 13 lat i np. z powodu choroby psychicznej lub pijaństwa nie może kierować swoim postępowaniem.

Ubezwłasnowolnienie częściowe następuje w przypadku, kiedy dana osoba nie radzi sobie z prowadzeniem swoich spraw (np. finansowych), przejawia zaburzenia psychiczne i w związku z tym potrzebuje pomocy. Dla kogoś takiego sąd ustanawia kuratelę. Osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie może np. zaciągnąć kredytu w banku lub innej instytucji kredytowej i nie może sprzedać swojego mieszkania, o ile przedstawiciel ustawowy (np. kurator lub rodzic czy małżonek) się na to nie zgodzi albo nie potwierdzi umowy. Może jednak bez zgody swojego przedstawiciela rozporządzać swoim zarobkiem.

Ubezwłasnowolnienie całkowite - w tym przypadku kuratela nie dotyczy tylko sprawowania opieki nad majątkiem i niektórymi sprawami życiowymi, ale także opieki nad osobą chorą (np. alkoholikiem). Po ubezwłasnowolnieniu całkowitym alkoholik nie może głosować w wyborach, wyrażać lub nie wyrażać zgody na swoje leczenie, zawierać małżeństwa, zawierać umowy o pracę. Osobę ubezwłasnowolnioną pozbawia się też władzy rodzicielskiej. Jednak umowy zawierane w drobnych bieżących sprawach dnia codziennego to nadal wyłączna sprawa osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: