SUPER EXPRESS.pl twoje pieniądze poradnik se Wyjedź na turnus rehabilitacyjny z KRUS

Wyjedź na turnus rehabilitacyjny z KRUS

24.11.2010, godz. 02:00
Wyjedź na turnus rehabilitacyjny z KRUS 0
foto:

Rolnicy, którzy mają prawo do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mogą podreperować swoje zdrowie, korzystając z turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Kasę. Z programu rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS możesz skorzystać, jeśli jesteś zagrożony całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym.

Chciałabym wyleczyć reumatyzm

Danuta Łepkowska (41 l.) z Popowa (woj. podlaskie) od 16 lat cierpi na reumatyzm. Choroba zniekształciła jej dłonie, a ból stawów nóg uniemożliwia normalne poruszanie się. Najprostsze domowe czynności, jak sprzątanie czy zmywanie naczyń, sprawiają jej olbrzymi kłopot.

Kobieta jest inwalidką I grupy i z tego tytułu otrzymuje z KRUS rentę w wysokości 272,92 zł.

- Ta kwota czasami nie starcza nawet na lekarstwa - żali się kobieta. Na wsi, gdzie mieszka, nie ma szans na stałą rehabilitację ani nawet na regularne wizyty u lekarza specjalisty. - Słyszałam, że można wybrać się na turnus rehabilitacyjny, może więc z tego skorzystam - ma nadzieję pani Danuta.

Głównym celem rehabilitacji prowadzonej w KRUS jest zapobieganie niepełnosprawności lub ograniczenie jej do poziomu umożliwiającego rolnikom dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły - jej przywrócenie, o ile tylko jest to możliwe, w wyniku leczenia i rehabilitacji. Jednak program rehabilitacji nie jest adresowany do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Jeśli chcesz z niego skorzystać, musisz spełniać określone wymogi.

Dla kogo rehabilitacja

Z programu rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS możesz skorzystać, jeśli:
- jesteś zagrożony całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym albo
- zostałeś uznany okresowo za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym, ale lekarze dają szansę na to, że po zakończeniu rehabilitacji będziesz mógł wrócić do pracy.

Musisz jednak spełniać określone kryteria dotyczące wieku i zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku z tym na turnusy rehabilitacyjne możesz być skierowany, pod warunkiem że nie ukończyłaś 60 lat (kobieta) i 65 lat (mężczyzna) oraz spełniasz jeden z następujących warunków:
- podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników (płacisz składki w KRUS),
- na swój wniosek podlegasz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie nieprzerwanie, co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy uległeś wypadkowi przy pracy rolniczej),
- masz ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowałeś zdolność do samodzielnej egzystencji.

Jak często możesz korzystać z rehabilitacji

KRUS może cię skierować na rehabilitację leczniczą:
- nie częściej niż co 12 miesięcy, jeśli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników,
- jeśli masz ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni lub jeśli masz ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji,
- jeśli jest to uzasadnione potrzebami prowadzonego leczenia, okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony lub gdy przebywasz już na rehabilitacji, sam pobyt może zostać przedłużony.

Kto ma pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą:
- osoby, dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej lub
- osoby, którym ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni, a lekarz rzeczoznawca Kasy lub komisja lekarska Kasy orzekli wskazania do rehabilitacji leczniczej.

Skąd możesz otrzymać skierowanie

Aby skorzystać z programu rehabilitacji, przede wszystkim musisz postarać się o wniosek o potrzebie rehabilitacji wystawiony przez lekarza prowadzącego leczenie. Może go wystawić każdy lekarz uprawniony do prowadzenia praktyki lekarskiej, a w szczególności lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz wnioskujący o potrzebie rehabilitacji wypełnia wniosek według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia dla celów leczenia uzdrowiskowego na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jeśli starasz się o rentę rolniczą lub o przedłużenie zasiłku chorobowego, podstawę skierowania stanowi prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub komisji lekarskiej KRUS, które zawiera wskazania do rehabilitacji.

Złóż wniosek

Gdy twój lekarz wystawi wniosek o rehabilitację leczniczą, musisz złożyć go (osobiście lub wysłać pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS. Wypełniony wniosek zachowuje swą ważność przez 6 miesięcy. Do wniosku muszą być dołączone badania zlecone przez lekarza. Twój wniosek zostanie zarejestrowany, sprawdzony pod względem formalnym i oceniony merytorycznie. Lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego KRUS ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację leczniczą. Na tej podstawie możesz otrzymać propozycję terminu i miejsca rehabilitacji. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymaną propozycję, dostajesz skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Co zapewnia KRUS

Z rehabilitacji leczniczej KRUS warto skorzystać, tym bardziej że pobyt na 21-dniowym turnusie jest bezpłatny. Nie płacisz też za badania diagnostyczne i wystawienie wniosku. Dodatkowo zakład rehabilitacji leczniczej zwraca ci koszt dojazdu do placówki rehabilitacyjnej najtańszym dostępnym publicznym środkiem transportu zbiorowego w cenie biletu osobowej komunikacji kolejowej II klasa lub autobusowej komunikacji zwykłej. Wnosisz jedynie opłatę miejscową na rzecz lokalnego samorządu. Po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego po otrzymaniu skierowania od lekarza możesz kontynuować leczenie w pobliżu miejsca zamieszkania.

KRUS wspomaga rozwój rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców wsi, prowadzonej w warunkach ambulatoryjnych, doposażając je w sprzęt rehabilitacyjny. Od 1994 roku sprzęt do kinezyterapii i fizykoterapii otrzymało blisko 400 ośrodków na terenie całego kraju.

Uwaga! Skorzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie poz-bawia cię prawa do leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dokąd na leczenie

Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych centrach lub ośrodkach rehabilitacji rolników KRUS oraz zakładach rehabilitacji leczniczej, z którymi Kasa współpracuje.

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju
38-440 Iwonicz-Zdrój
ul. ks. Jana Rąba 22
tel./fax (13) 435 06 12, 435 06 34, 435 06 64, 435 06 68
crriwonicz@krus.gov.pl
www.crriwonicz.sanatoria.com.pl

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju
ul. Sanatoryjna 2
37-620 Horyniec-Zdrój
tel. (16) 631 30 58, 631 30 64
crrhoryniec@krus.gov.pl
www.crr-horyniec.pl
Informacje i rezerwacje (16) 631 30 04

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szklarskiej Porębie
ul. Kopernika 14,
58-580 Szklarska Poręba
tel. (75) 717 30 01 do 08
crrszklarskaporeba@krus.gov.pl
www.crrkrus.pl

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS "NIWA" w Kołobrzegu
ul. Norwida 3
78-100 Kołobrzeg
tel. centr. (94) 355 20 00 do 01
crrkolobrzeg@krus.gov.pl
www.niwa.info.pl

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu
63-322 Gołuchów
tel.(62) 761 62 51, 761 62 52, 761 60 62, 761 60 63, 761 66 68, 761 66 69
pn.-pt. w godz. 8.00-16.00
crrjedlec@krus.gov.pl

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Sasanka" w Świnoujściu
ul. Marii Konopnickiej 17
72-600 Świnoujście
tel. recepcja (91) 38 25 800,
crrswinoujscie@krus.gov.pl
www.krus.swi.pl

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie
ul. ks. Druckiego-Lubeckiego 1,
95-515 Teresin
tel. (46) 861 38 61,
tel./fax (46) 861 30 62
osrteresin@krus.gov.pl
www.osrteresin.oit.pl

Dyżur eksperta
W godz. 12-14 IWONA SOBIŚ, główny specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji KRUS
Tel. 22 592 65 08

Poradnik powstał przy współpracy z KRUS

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: