Bełchatów: Znamy przebieg i parametry WSCHODNIEJ OBWODNICY miasta! Kiedy rusza budowa? [MAPA]

2020-07-24 11:20 Magdalena Jaśkiewicz-Stawowczyk
Bełchatów: Znamy przebieg i konstrukcję WSCHODNIEJ OBWODNICY miasta! Kiedy rusza budowa?
Autor: UM Bełchatów Obwodnica wschodnia połączy się z północną, dzięki czemu odciążony zostanie ruch w centrum Bełchatowa.

Ponad 8 kilometrów długości, po jednym pasie ruchu w każdą stronę, kilka rond i skrzyżowań, dwa wiadukty, początek w Dobrzelowie, koniec na wysokości stacji paliw w Grocholicach – tak w największym skrócie można opisać wychodnią obwodnicę Bełchatowa. Prace przygotowawcze do tej inwestycji weszły już w decydującą fazę, najprawdopodobniej jeszcze w tym roku będzie wydane pozwolenie na budowę, a prace ruszą w 2021. Przyjrzeliśmy się mapie i zapytaliśmy o już ustalone szczegóły!

W tej chwili samorząd Bełchatowa czeka na decyzję związaną z wydaniem pozwolenia wodno-prawnego. To pozwolenie zakończy kompletowanie całej dokumentacji niezbędnej przed wydaniem decyzji ZRiD.

Jak podkreśla Elżbieta Rawicka-Radwańska, dyrektor wydziału geodezji i architektury UM, pozwolenie wodno-prawne będzie wydane do końca wakacji, a z końcem tego roku można się spodziewać pozwolenia na samą budowę. Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest inwestorem, będzie mógł ruszyć z procedura przetargową. Idąc za zapisami przejętego harmonogramu pierwsze prace przy obwodnicy mają ruszyć w 2021 roku.

Licząca ponad 8 km wschodnia obwodnica Bełchatowa powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484, która stanowi jedyny wyjazd z miasta w kierunku południowym. Inwestycja, której zakończenie jest planowane na 2023 roku, ma znacząco odciążyć ruch w mieście, zwłaszcza na ulicach Czaplinieckiej i Wojska Polskiego. Zadaniem wschodniej obwodnicy ma być przejcie ruchu samochodów jadących z Łodzi w stronę Kamieńska.

Przebieg wschodniej obwodnicy Bełchatowa

Początkowo zaproponowano trzy warianty przebiegu obwodnicy, ostatecznie wybrano ten, który jest wpisany do planu zagospodarowania przestrzennego Bełchatowa.

- Obwodnica rozpoczyna swój bieg od węzła Dobrzelów – czyli w miejscu, w którym zlokalizowane jest rondo obwodnicy północnej komunikujące miasto z DK 74, to właśnie w tym miejscu jest wyznaczony początek obwodnicy wschodniej. Cała ponad 8-kilometrowa trasa zakończy się w pobliżu stacji benzynowej za Grocholicami (jadąc w kierunku Kamieńska) i tu, na ulicy Świętojańskiej obwodnica połączy się rondem z już przebudowaną drogą wojewódzką 484 – wyjaśnia Elżbieta Rawicka-Radwańska, dyrektor wydziału geodezji i architektury UM Bełchatów.

Jak zaznacza dyrektor Rawicka-Radwańska, wschodnia obwodnica w przeciwieństwie do tej północnej, będzie dużo bliżej Bełchatowa i będzie przebiegała między innymi przez takie miejskie ulice jak: Olsztyńska, Czyżewskiego, Daleka, Goetla, następnie Piotrkowska, Południowa i Świętojańska. Taki układ komunikacyjny zdecydował też o rozwiązaniach konstrukcyjnych obwodnicy. Pewnym jest, że zostania ona wybudowana w układzie 1+1. Dlaczego?

- Analiza techniczna sprowadziła się do wniosku, żeby przejazd tą drogą był spokojniejszy. Większa liczba drogowych pasów powoduje szybszą jazdę, a więc i większy hałas i niebezpieczeństwo w miejskim ruchu. Projektowana prędkość ruchu na tej drodze to maksymalnie 70 km/h, więc inwestor zdecydował o wyeliminowaniu dodatkowych pasów – mówi dyrektor Elżbieta Rawicka-Radwańska.

W ciągu 8-kilometrowego przebiegu wschodniej obwodnicy zaprojektowane są też dwa wiadukty, kilka rond i skrzyżowań.

Bełchatów: Wschodnia obwodnica miasta
Autor: UM Bełchatów Bełchatów: Przebieg wschodniej obwodnicy miasta zaznaczony jest kolorem różowym

Kiedy ruszą prace?

W styczniu 2020 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID, która reguluje prowadzenie inwestycji w specjalny, przyspieszony sposób. Po uzyskaniu decyzji ZRID-owskiej Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosi przetarg w ramach zamówień publicznych, również na wybór wykonawcy. Wszystko wskazuje na to, że budowa wschodniej obwodnicy powinna ruszyć w 2021 roku. Pierwszy etap prac rozpocznie się od strony południowej - ronda na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej z Radomszczańską w Grocholicach. Kolejny etap prac rozpocznie się w 2022 roku, od ronda na przecięciu z ulicą Czyżewskiego.