Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Bydgoszczy – wypowiedz się!

2020-04-02 13:14 EIB
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Bydgoszczy
Autor: UM Bydgoszcz Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Bydgoszczy

Konsultacje społeczne dotyczące planu rozmieszczenia na terenie Bydgoszczy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych rozpoczęły się 13 marca. Swoje uwagi można zgłaszać na stronie www.bydgoszcz.pl/stacjeladowania do 18 maja 2020. Termin został wydłużony ze względu na epidemię koronawirusa.

Wydłużenie terminu konsultacji społecznych wynika z art. 51 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Podstawa konsultacji:
Obecnie na terenie Bydgoszczy jest czynnych 8 stacji ładowania EV wyposażonych w 18 punktów ładowania oraz 11 planowanych do wybudowania do 31 grudnia 2020r. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1124 z późn. zm.: Dz. U. 2019 poz. 1527, 1716) Bydgoszcz, jako miasto o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 200 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych, jest zobowiązana do wybudowania minimalnej liczby punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, zlokalizowanych na terenie gminy w liczbie 210 punktów ładowania.

Wspominana ustawa wskazuje, że plan rozmieszczenia zawiera informacje o:
• liczbie i lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, z uwzględnieniem mocy punktów ładowania zainstalowanych w tych stacjach;
• liczbie i lokalizacji planowanych do wybudowania do dnia 31 grudnia 2020 r. ogólnodostępnych stacji ładowania, z uwzględnieniem mocy punktów ładowania planowanych do zainstalowania w tych stacjach;
•liczbie punktów ładowania brakującej do osiągnięcia minimalnej liczby punktów ładowania wskazanej w art. 60 ust. 1, na dzień 31 grudnia 2020 r., przy uwzględnieniu punktów ładowania, o których mowa w pkt 2.

ZOBACZ: Koronawirus. Lista zakupów na kwarantannę [CENY I PRODUKTY NA PRZETRWANIE]

Gdzie powstaną nowe stacje?
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (art. 62) określa konieczną liczbę punktów ładowania do zainstalowania dla osiągnięcia poziomu. Projekt  lokalizacji punktów  ładowania  na obszarze miasta Bydgoszczy do zainstalowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania zawiera proponowane lokalizacje i moc stacji (kV).

Wypowiedz się w konsultacjach:
Wypełnij ankietę dostępną na stronie www.bydgoszcz.pl/stacjeladowania

ZOBACZ: Buspas na Osowej Górze w budowie

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Bydgoszczy – wypowiedz się!
Autor: UM Bydgoszcz Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Bydgoszczy – wypowiedz się!
KoronawirusRaport: Bydgoszcz 1.04

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.