Amerykanie ocenili finanse Krakowa. Agencja Standard & Poor’s wydała werdykt

i

Autor: Fz/cc0/pixabay Agencja Standard & Poor’s utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Krakowa, przyznając miastu rating A-.

Kraków pozostaje wiarygodnym kredytobiorcą

Amerykanie ocenili finanse Krakowa. Agencja Standard & Poor’s wydała werdykt

2022-10-06 8:09

Kraków jest wiarygodnym kredytobiorcą - oceniła amerykańska agencja Standard & Poor’s, przyznając stolicy Małopolski rating A- oraz wskazując perspektywę miasta jako stabilną. To najwyższy wskaźnik z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego Krakowa pozostaje wojna na Ukrainie i wysokie ceny energii.

Agencja Standard & Poor’s utrzymała rating Krakowa. Miasto wiarygodnym kredytobiorcą

Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor’s oceniła wiarygodność kredytową KrakowaMiasto otrzymało ocenę A- i jest to najwyższy wskaźnik z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego. Identycznym wskaźnikiem jest bowiem opisana wiarygodność kredytowa Polski, a jednostki samorządu terytorialnego nie mogą otrzymać wyższej oceny, niż państwa na terytorium którego się znajdują. Rating kredytowy wpływa na zdolności pożyczkowe. Im jest on wyższy, tym kredytobiorca ma mniejsze trudności ze znalezieniem instytucji finansowych chętnych do udzielenia mu pożyczki. Dodatkowo kredyty są udzielane na korzystniejszych warunkach, ponieważ wiążą się z mniejszym ryzykiem bankructwa kredytobiorcy i utraty zdolności do obsługiwania długu. W uzasadnieniu przyznanej oceny analitycy S&P odnotowują, że Kraków, będący centrum turystyki, edukacji i logistyki, posiada zróżnicowaną i bogatą gospodarkę, cieszy się niższą stopą bezrobocia od krajowej oraz rosnącą liczbą ludności.

Zagrożenia dla rozwoju gospodarczego miasta

Jak podaje krakowski magistrat, w ocenie S&P wzrost gospodarczy Krakowa będzie zasadniczo zgodny z trendami krajowymi, chociaż fundamenty gospodarcze miasta są silniejsze niż średnia krajowa. Zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego miasta jest kontynuacja konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz wyższe od przewidywanych ceny energii i inflacja, zwłaszcza w przypadku niewystarczających rekompensat z budżetu państwa.

Sonda
Czy Kraków jest dobrym miejscem do życia?
Pierwszy taki zabieg w Małopolsce: w krakowskim Szpitalu im. Ludwika Rydygiera wszczepili implanty ślimakowe