Matura 2023

i

Autor: Kasia Zaremba/Super Express

Matura 2024

Te osoby nie muszą zdawać matury 2024! Kto będzie zwolniony z egzaminu? Wyjaśniamy [26.04.2024]

2024-04-26 7:05

Matura 2024. Już wkrótce uczniowie szkół średnich przystąpią do egzaminu dojrzałości. Zdanie matury to przepustka do dalszego etapu edukacji. Jeżeli młody człowiek planuje iść na studia, to dobry wynik egzaminu będzie miał decydujący wpływ przy rekrutacji na wybraną uczelnię. Czy matura jest obowiązkowa? Te osoby nie muszą zdawać matury! Kto będzie zwolniony z egzaminu?

Matura to bardzo ważny egzamin, który kończy edukację młodego człowieka na poziomie szkoły średniej. Matura rozpocznie się już w maju. To ostatnie tygodnie na powtórzenie materiału i przygotowanie się do egzaminów. Czy matura jest obowiązkowa? Odpowiedź może niektórych zaskoczyć. Jak podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, a to oznacza, że każdy absolwent szkoły ponadpodstawowej samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego. Matura to swoista brama dla osób, które chcą kontynuować naukę. - Warto podkreślić, że uczelnia może przeprowadzać dodatkowe egzaminy wstępne. Egzaminy te nie mogą jednak dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym - przypomina CKE.

Te osoby nie muszą zdawać matury! Kto będzie zwolniony z egzaminu?

Matura nie jest obowiązkowa, co oznacza, że nie każdy musi pisać egzaminu dojrzałości. Co ciekawe, laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie maturalnym specjalne uprawnienia. - Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadpodstawowych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadpodstawowej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik - wyjaśnia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W roku 2024 absolwent szkoły średniej musi obowiązkowo zdać dwa egzaminy ustne: z języka polskiego (bez wyznaczonego poziomu) i z nowożytnego języka obcego (bez określonego poziomy), oraz cztery egzaminy pisemne, które obejmują: język polski (na poziomie podstawowym), matematykę (na poziomie podstawowym), nowożytny język obcy (na poziomie podstawowym) oraz wybrany przedmiot dodatkowy (na poziomie rozszerzonym). Pełni harmonogram matury 2024 znajduje się tutaj: Matura 2024: harmonogram matur. Terminy matur 2024 [CKE TERMINY PRZEDMIOTY MATURA 2024]

Matura 2023 z języka polskiego - technikum w Katowicach

Matura 2024. Jak napisać rozprawkę? Przykłady wypracowania od CKE

Matura. Quiz: Czy zdałbyś maturę z geografii? Pytania z arkusza CKE

Pytanie 1 z 10
To jedna ze skał występujących w Polsce. Jaką ma nazwę?
Skała

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki