Matura 2023 język polski stara formuła: ARKUSZ, ZADANIA, TEMATY

i

Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS Matura 2023 język polski stara formuła: ARKUSZ, ZADANIA, TEMATY

Matura 2024

Matura z języka polskiego 2024. Pełna lista lektur obowiązkowych. Musisz je znać, żeby zdać!

2024-03-05 9:54

Lista lektur obowiązkowych matura 2024. Sprawdźcie, jakie książki trzeba znać, aby spokojnie podejść do matury 2024 z języka polskiego. "Lalka" B. Prusa, "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza czy "Chłopi" Reymonta to obowiązkowa klasyka. Co jeszcze trzeba znać? Lista lektur obowiązkowych matura 2024 - sprawdźcie!

Matura 2024 lista lektur obowiązkowych na egzamin z języka polskiego. Język polski jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na maturze. Wszyscy zdający przystępują do egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej oraz w części pisemnej (na poziomie podstawowym). Według informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, matura 2024 z języka polskiego sprawdza, "w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka polskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej". Jaka lektura będzie na maturze 2024? Zerknijmy na informator opublikowany przez CKE.

Lektury obowiązkowe matura 2024 cke

W arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym oraz w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych:

Wykaz lektur matura 2024:

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni na Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 • Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 • Sofokles, Antygona;
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 • Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 • Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 • William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 • Molier, Skąpiec;
 • Ignacy Krasicki, wybrane satyry;
 • Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki, Kordian;
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia;
 • Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 • Henryk Sienkiewicz, Potop;
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 • Stanisław Wyspiański, Wesele;
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 • Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 • Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 • Albert Camus, Dżuma;
 • George Orwell, Rok 1984;
 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 • Sławomir Mrożek, Tango;
 • Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 • Antoni Libera, Madame;
 • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 • Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego [wymaganie I.1.12)]

Matura 2024 z j. polskiego. Utwory poetyckie w części pisemnej

 • Bogurodzica
 • Lament świętokrzyski (fragmenty)
 • Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, Psalm 13, Psalm 47, treny IX, X, XI,
 • XIX oraz – z zakresu szkoły podstawowej – treny I, V, VII, VIII
 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości
 • Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój
 • Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty)

CKE podkreśla, że w arkuszu egzaminacyjnym zawsze będzie podany fragment utworu.

Matura 2024 z j. polskiego

Matur 2024 wystartuje we wtorek 7 maja i potrwa do 25 maja. Maraton maturalny zacznie się od pisemnego egzaminu z języka polskiego. Jak informuje CKE, "egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym sprawdza: umiejętność odczytywania, porównywania, analizowania, syntetyzowania, uogólniania problematyki dwóch tekstów nieliterackich, znajomość zagadnień z historii literatury i rozumienia procesów w niej zachodzących oraz tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej. Na rozwiązanie zadań  zdający będzie miał 240 minut.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Matura 2023 z języka polskiego - technikum w Katowicach

QUIZ. "Lalka" Bolesława Prusa. Jak dobrze znasz maturalną klasykę?

Pytanie 1 z 10
Na której wojnie Wokulski zbił fortunę?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki