Związkowcy z górnictwa ZEWRĄ SIŁY? Masówki będą, a rozmowy z rządem?

2020-01-20 21:06 abe
zgoda_cześć_dłoń_pokój_powtanie
Autor: Wikipedia

Zawiedli się wszyscy, którzy byli przekonani, że prezydent Andrzej Duda coś powie (18 stycznia) o stawianiu tamy importowi rosyjskiego węgla. Nie powiedział. We wtorek (21 stycznia) związkowcy organizują masówki informacyjne w Ruchu „Pokój” kopalni „Ruda” i wzywają do... związkowej solidarności.

„Pokój”, w opinii związkowców ma duże szanse na to, by stać się „ofiarą rosyjskiego węgla”. Wezwali oni dyrekcję oraz właściciela, zarząd Polskiej Grupy Górniczej, do odblokowania ścian wydobywczych i „i kontynuacji inwestycji w wydobycie węgla”. – Będziemy informować górników o sytuacji, w której znalazła się kopalnia. Jest to bowiem sytuacja skandaliczna i tragiczna, między innymi wskutek nietrafionych inwestycji, niegospodarności, złego zarządzania czy niekompetentnych menedżerów, chce się skrócić żywotność kopalni aż o 2 lata! W „Pokoju” wstrzymano inwestycje i ściany, choć jeszcze w październiku zapewniano nas, że ściany te pójdą w ruch i będą sypać węgiel – podkreśla Przemysław Skupin, przewodniczący WZZ „Sierpień 80”. A co będzie, gdy adresaci tych żądań je zbagatelizują? Związkowcy ostrzegają: „rozpoczną się akcje protestacyjne w obronie kopalni i miejsc pracy”.

By jednak do takich akcji doszło, to konieczne byłoby współdziałanie największych, tzw. reprezentatywnych organizacji związkowych działających w górnictwie. Rolę integratora zdaje się chcieć odegrać „Sierpień 80”. W poniedziałek (20 stycznia) jego lider Bogusław Ziętek wystosował do konkurencji list otwarty. „Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” wobec sytuacji niepokojów w górnictwie, narastających problemów oraz bezczynności decydentów, wzywa centrale związków zawodowych działających w górnictwie do spotkania i wypracowania wspólnego sposobu reakcji w stosunku do rządu, który nie realizuje oczekiwanych przez stronę społeczną działań w branży” - czytamy w liście na początku oraz na jego końcu: „WZZ „Sierpień 80” wzywa wszystkie górnicze centrale związkowe do rozmów i wznowienia porozumienia o jedności działań w odpowiedzi na zastałą sytuację, która ma tendencje do pogarszania swego negatywnego oblicza. Ruch związkowy musi być teraz razem. Solidarny”. Solidarność ta dotyczyłaby spraw, które miałby być podniesione w rozmowach z rządem. Chodzi m.in. o podwyżki płac, import węgla, zagrożenie likwidacją kolejnych kopalń czy zmniejszeniem obciążeń fiskalnych dla górnictwa.