Śmierć Izabeli z Pszczyny. Ujawniono wyniki kontroli NFZ w szpitalu! Porażające wnioski

2021-12-01 13:05
Śmierć Izabeli z Pszczyny. Jest raport NFZ
Autor: archiwym se.pl Śmierć Izabeli z Pszczyny. Jest raport NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie po śmierci 30-letniej Izabeli. Jak wynika z raportu NFZ, w placówce doszło do naruszenia praw ciężarnej pacjentki. Przypomnijmy, że kobieta zmarła w 22. tygodniu ciąży w wyniku wstrząsu septycznego. U Izabeli stwierdzono bezwodzie. Została przyjęta do szpitala 21 września, dzień później zmarła. Zdaniem NFZ lekarze popełnili szereg błędów dotyczących m.in. sposobu realizacji świadczeń. Z raportu wynika, że lekarze nie zareagowali właściwie na rozwijający się u kobiety wstrząs septyczny. Swoje oświadczenie w tej sprawie wydał również szpital.

Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie po śmierci 30-letniej Izabeli. NFZ zajmował się sprawą jeszcze zanim sprawa stała się medialna. W środę 2 grudnia przedstawiono wyniki prac. Konkluzje są druzgocące dla lekarzy ze Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia wykazał nieprawidłowości w realizacji świadczeń pacjentce. Podczas konferencji stwierdzono, że hospitalizacja i wstępne badania, jakie przeprowadzono u 30-latki, były przeprowadzone właściwie, natomiast postępowanie lekarzy po przekazaniu przez Izabelę informacji o pogorszeniu stanu zdrowia było niepoprawne - Z ustaleń wynika, że 21 września pacjentka w ciąży zgłosiła do do szpitala w Pszczynie z powodu odpływania wód płodowych. W godzinach nocnych pomimo sygnalizowania przez panią Izabelę nasilających się dolegliwości, wskazujących na wstrząs septyczny, nie podjęto natychmiastowych i adekwatnych działań w tym zakresie. Decyzja zapadła dopiero o godz. 6.00 nad ranem, a niestety kilkadziesiąt minut później nastąpiło zatrzymanie krążenia i zgon - powiedział rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Śmierć Izabeli z Pszczyny. Naruszono prawa pacjentki

Rzecznik Praw Pacjenta wyliczył, że doszło do naruszenia praw pacjenta w trzech obszarach: organizacji, sposobu realizacji, jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do pacjentki; zabezpieczenia obsady medycznej (lekarzy i położnych) wymaganych do realizacji świadczeń w oddziale ginekologiczno-położniczym oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii; prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej.

NFZ zwrócił się o opinię do Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii prof. Mirosława Wielgosia. Ten stwierdził, że podjęcie decyzji o rozwiązaniu ciąży nastąpiło zbyt późno, tym samym personel nie reagował adekwatnie do objawów klinicznych pacjentki wskazujących na rozwijający się wstrząs septyczny. Dodatkowo stwierdzono, że między 30-latką i personelem nie było właściwej komunikacji. - Przebieg tego zdarzenia był niezwykle dramatyczny, piorunujący. Nie możemy stwierdzić w chwili obecnej, czy nawet gdyby wszystko zrobiono, to życie udałoby się uratować - - mówi Wielgoś.

- Niestety realizacja świadczeń pozostawiała wiele do życzenia zarówno w części organizacyjnej, jak i dokumentowania, a także niestety postępowania medycznego. Ze swojej strony możemy oczywiście ukarać tego świadczeniodawcę, ale nie zmienia to faktu, że jednak doszło do tragedii nieodwracalnej w skutkach - dodał prezes NFZ Filip Nowak.

Jednocześnie poinformowano, że na podstawie dokumentacji medycznej NFZ nie jest w stanie stwierdzić, czy wpływ na postawę lekarzy miał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ubiegłego roku w sprawie aborcji. Wyniki kontroli przekazano prokuraturze.

Śmierć Izabeli w Pszczynie. Kara dla szpitala

W związku ze potwierdzonymi nieprawidłowościami Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Pszczynie karę w wysokości blisko 650 tys. zł, w tym: maksymalną karę w wysokości ponad 615 tys. zł z tytułu niedochowania należytej staranności w opiece nad pacjentką, około 32 tys. zł z tytułu niewłaściwego prowadzenia dokumentacji medycznej.

Dodatkowo wydano zalecenia dla szpitala: wdrożenie działań naprawczych, opracowanie procedur w przypadku wystąpienia u pacjenta wstrząsu septycznego, wdrożenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia kobiety, stosowanie indywidualnego planu terapeutycznego, przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozpoznawania występowania wstrząsu septycznego, prowadzenia dokumentacji medycznej i standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej.

Ponadto będzie złożony wniosek do placówki o przeproszenie rodziny pacjentki i wypłatę zadośćuczynienia wynikającego z zawinionego naruszenia praw pacjenta.

Grób Izy z Pszczyny tonie w zniczach

Szpital zabiera głos w sprawie kontroli. Placówka wydała oświadczenie

Do wyników kontroli odniósł się również szpital w Pszczynie. Przedstawiciele placówki podkreślili, że o zakończeniu kontroli dowiedzieli się z mediów, a wnioski pokontrolne otrzymali na niespełna pół godziny przez konferencją prasową. Pełna treść oświadczenia poniżej.

- O zakończeniu kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta szpital dowiedział się z mediów, zaś wnioski pokontrolne NFZ zajmujące 34 strony, otrzymał na 24 minuty przed zaplanowaną konferencją prasową. Po wstępnej analizie wniosków pokontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia nasuwają się wątpliwości np. zarzut niewpisania w dokumentacji wyników sekcji zwłok, których do dziś szpitalowi nie udostępniono. Przekazanie mediom informacji o zakończeniu i wynikach kontroli, zanim zostały przedstawione szpitalowi, jest działaniem mogącym dezinformować opinię publiczną i wpływać na niepełny obraz tej tragicznej sytuacji. Wypowiedź Konsultanta krajowego w zakresie perinatologii jest wyważona, powściągliwa w przedwczesnym orzekaniu o winie i uwzględniająca złożoność sytuacji klinicznej. Niezmiennie podkreślamy, że w pełni transparentnie i rzetelnie współpracujemy z wszystkimi organami prowadzącymi kontrole i postępowania. W stosunku do Bliskich naszej zmarłej Pacjentki pozostajemy w głębokim współczuciu

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE