Posłowie chcą dać Tarnowowi gigantyczne pieniądze. Będziemy bacznie obserwować

i

Autor: Jacek Płaneta/CC BY-SA 3.0 pl/wikipedia, Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 pl/wikipedia Posłowie Urszula Augustyn i Marek Sowa złożyli poprawkę do ustawy budżetowej, zakładającą przyznanie Tarnowowi dotacji w wysokości 350 milionów złotych na budowę wschodniej obwodnicy.

Wraca sprawa wschodniej obwodnicy

Posłowie chcą dać Tarnowowi gigantyczne pieniądze. "Będziemy bacznie obserwować"

2022-12-02 10:07

Wraca sprawa budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa. Posłowie Platformy Obywatelskiej: Urszula Augustyn i Marek Sowa złożyli poprawkę do ustawy budżetowej, zakładającą przyznanie miastu dotacji w wysokości 350 milionów złotych na budowę ważnej dla tarnowian drogi. Ostateczną decyzję w sprawie dotacji podejmie sejm. - Głosowania już niedługo. Będziemy bacznie obserwować - napisał na FB prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Posłowie chcą dać Tarnowowi 350 milionów złotych. Pieniądze na budowę wschodniej obwodnicy

Do Tarnowa trafi aż 350 milionów złotych na budowę wschodniej obwodnicy miasta? Jest na to szansa, ponieważ posłowie Platformy Obywatelskiej: Urszula Augustyn oraz Marek Sowa złożyli poprawkę do ustawy budżetowej, zakładającą przekazanie Tarnowowi dotacji na budowę drogi. Miejski samorząd nie dysponuje środkami w takiej wysokości, dlatego musi liczyć na pomoc państwa w realizacji inwestycji. Oczywiście samo złożenie poprawki nie gwarantuje, że pieniądze trafią do Tarnowa. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sejm w trakcie prac nad ustawą budżetową. - Posłowie Urszula Augustyn oraz Marek Sowa (PO) podobnie jak w ub. roku składają poprawkę do budżetu państwa. Proponują 350 mln dotacji dla Tarnowa na wkład w budowę obwodnicy wschodniej, która jest gotowa do ogłoszenia przetargu. Dzisiaj słyszymy, o innej poprawce. Tym razem posłów PIS, którzy wnioskują dodatkowe 700 mln dla TVP.  Ciekawe jak będą głosowali posłowie z Tarnowa? Za 700 mln można zbudować: obwodnicę wschodnią Tarnowa, stadion żużlowo - piłkarski, wyremontować dworzec w Mościcach, wybudować zjazd z A4 na ul. Niedomickiej i jeszcze zostanie 100 mln na budowę oddziału psychiatrii dziecięcej przy szpitalu im. Św. Łukasza. Głosowania już niedługo. Będziemy bacznie obserwować - napisał na FB prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa

- Budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa w ciągu DK73 została przewidziana do realizacji w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Wariant obwodnicy, określony w decyzji środowiskowej, zakładał przebieg trasy w 56 proc. na terenach Tarnowa. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych za budowę dróg krajowych na terenie miast na prawach powiatu odpowiada Prezydent Miasta (w tym przypadku Prezydent Tarnowa). Porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a władzami miasta określiło zasady współpracy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, a także ich udział w finansowaniu prac. Realizacja trasy wymagała jednak zapewnienia pełnego finansowania. Niestety, władze Tarnowa pomimo licznych wezwań, nie wywiązały się z ustaleń określonych w porozumieniu. W związku z tym MI przygotowało wariant rozwiązania alternatywnego dla przebiegu DK73. Program inwestycji przygotowany dla budowy obwodnicy Tarnowa w nowym przebiegu i ciągu drogi krajowej nr 73 został we wrześniu 2022 r. uzgodniony przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Akceptacja tego programu oznacza przyznanie finansowania na proces przygotowawczy dla nowej inwestycji i jednocześnie rezygnację z planowanego wcześniej przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa. Lokalizacja nowej inwestycji planowana jest na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego, powiatów tarnowskiego i dębickiego. Łączyć będzie autostradę A4 z drogą krajową nr 94. Możliwe do realizacji warianty przebiegu drogi rozpatrywane będą na etapie opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Na tym etapie określone zostanie również miejsce powstania nowego węzła na A4. Zgodnie z założeniem droga będzie miała ok. 10 km długości. Proces przygotowawczy dla odcinka od autostrady A4 do drogi krajowej DK94 przewidziany jest na lata 2022-2026. Będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i decyzji pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację tej inwestycji - przekazał nam rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.

Sonda
Czy Tarnów jest miastem przyjaznym dla kierowców?
Jasnowidz Krzysztof Jackowski mówi o mordercy Jacku Jaworku