Szkoły ograniczają liczbę godzin religii. Zdumiewający powód

i

Autor: doungtepro/cc0/pixabay W szkołach brakuje katechetów. Z tego powodu trzeba ograniczać liczbę godzin religii.

Brakuje katechetów

Szkoły ograniczają liczbę godzin religii. Zdumiewający powód

2022-10-03 10:41

Zaskakujący problem w diecezji tarnowskiej. Jak podaje portal limanowa.in, szkoły na Limanowszczyźnie mają trudności z realizacją lekcji religii. W tym przypadku nie chodzi jednak o wypisywanie się dzieci z katechezy, lecz o brak nauczycieli. Z tego powodu zamiast dwóch godzin w tygodniu, uczniowie na katechezie spędzają tylko jedną godzinę.

Zaskakujący problem w diecezji tarnowskiej. Brakuje katechetów

W diecezji tarnowskiej, która od lat uchodzi za najpobożniejszą w kraju, pojawił się problem z lekcjami religii. Nie chodzi jednak o masowe wypisywanie się z katechezy, co w innych regionach kraju jest coraz powszechniejszą praktyką, lecz o brak nauczycieli. Jak informuje portal limanowa.in, na Limanowszczyźnie szkoły z powodu braków kadrowych muszą ograniczać liczbę godzin religii. Wobec tego, uczniowie zamiast dwóch godzin katechezy w tygodniu, w planie zajęć mają tylko jedną godzinę religii. O sytuacji wie kuria diecezjalna w Tarnowie. Jej rzecznik nie pozostawia jednak złudzeń, co do szybkiego rozwiązania problemu. Po prostu brakuje chętnych do nauczania religii. Choć liczba nowych kandydatów na księży w diecezji tarnowskiej ciągle jest wysoka w porównaniu z innymi diecezjami, to również ona zmaga się z kryzysem powołań. Nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie rozpoczęło 15 kleryków, choć ta liczba w minionych latach rzadko spadała poniżej 20. Diecezja ma coraz większy problem z zastąpieniem kapłanów, którzy odchodzą na emeryturę bądź umierają. Jesienią 2020 roku doszło wręcz do czarnej serii zgonów księży z diecezji tarnowskiej, gdy w przeciągu kilku dni zmarło aż dziesięciu z nich.

Kto może uczyć religii w szkołach?

W Polsce religia nie jest przedmiotem obowiązkowym. Katechetami mogą być zarówno osoby duchowne, jak i świeckie. Muszą one posiadać tzw. misję kanoniczną, czyli skierowanie biskupa diecezjalnego do nauczania religii w konkretnej szkole. Misja kanoniczna może zostać cofnięta, gdy nauczyciel popełnił czyn naganny z punktu widzenia dyscypliny szkolnej, jego nauczanie jest niezgodne z doktryną Kościoła lub postępuje on niezgodnie z moralnością chrześcijańską.

Sonda
Czy spadająca liczna kandydatów na księży to wina Kościoła?
Rodzice puszczają dzieci na ulicę, bo… proboszcz wprowadził abonament za parking. „Niektórzy nadal ryzykują!”