Tarnów. Angelika Świtalska zrezygnowała z funkcji prezesa Koltaru! Sprawa trafi do sądu

2020-08-18 12:42

Radna rady miejskiej w Tarnowie Angelika Świtalska zrezygnowała z funkcji prezesa Koltaru - spółki zależnej Grupy Azoty, którą pełniła przez zaledwie półtora miesiąca. Powierzenie jej tego stanowiska wzbudziło zarzuty o upartyjnienie firmy. Świtalskiej zarzucano również nieudaną przeszłość biznesową. Radna PiS czuje się ofiarą pomówień i zapowiada dochodzenie sprawiedliwości w sądzie.

Krótka kariera w Koltarze

Szefową Koltaru Angelika Świtalska została pod koniec czerwca. Na to stanowisko została powołana przez radę nadzorczą przedsiębiorstwa po wygraniu konkursu, jednak jej nominacja i tak wzbudziła spore kontrowersje. Świtalska od 2018 roku jest bowiem radną rady miejskiej w Tarnowie w ramienia PiS, a powierzenie jej kierownictwa w spółce zależnej od Skarbu Państwa zostało odebrane jako upartyjnianie przedsiębiorstwa. Zwłaszcza, że członkiem zarządu Koltaru jest również były radny PiS w Tarnowie Tadeusz Gancarz, choć on, aby zachować stanowisko musiał zrezygnować z ubiegania się o fotel w Sali Lustrzanej na kolejną kadencję.

Kontrowersyjna przeszłość biznesowa

Kontrowersje wzbudziła również działalność biznesowa Angeliki Świtalskiej opisana miedzy innymi przez TEMI i Gazetę Wyborczą. Według tych publikacji radna PiS miała w przeszłości kierować spółkami, które zostały postawione w stan likwidacji, a także ogłosić własną upadłość konsumencką. 

Rezygnacja Angeliki Świtalskiej

Angelika Świtalska od początku polemizowała z zarzutami twierdząc, że padła ofiarą pomówień i zapowiadając wkroczenie na drogę sądową.

- Publikacje były na tyle nierzetelne, iż Czytelnicy mogli powziąć związane z tym wątpliwości, informuję, że nie tylko nigdy nie byłam karana za jakiekolwiek przestępstwo, ale nigdy nie toczyło się jakiekolwiek postępowanie przeciwko mnie. Zawsze działałam i będę działać w ramach obowiązującego prawa, kierując się etyką biznesową i nie naruszając zasad współżycia społecznego. Wobec powyższego oświadczam, że niezwłocznie podejmę wszelkie stosowne kroki prawne, celem obrony mojego dobrego imienia - brzmi treść oświadczenia Angeliki Świtalskiej umieszczonego na stronie internetowej Koltaru.

Ostatecznie Angelika Świtalska zdecydowała się z dniem 18 sierpnia ustąpić z zajmowanego stanowiska. Nie została jeszcze podjęta decyzja dotycząca powołania nowego prezesa Koltaru. Nie wiadomo zatem, czy zostanie rozpisany kolejny konkurs, czy też na czele zarządu stanie jeden z dotychczasowych członków tego gremium.

Multimedialny skwer - nowa atrakcja Tarnowa