Tarnów. Dwa stadiony, obwodnica, aquapark i wydział lekarski z budżetu UE? [LISTA]

Tarnów. Dwa stadiony, obwodnica, aquapark i wydział lekarski z budżetu UE?
Autor: Capri23auto/cc0/pixabay Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela przedstawił listę projektów, na które będzie chciał pozyskać środki z UE.

Przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie nowego budżetu, obejmującego lata 2021-27. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela przedstawił listę projektów, na które chciałby pozyskać finansowanie z funduszy europejskich. Wśród planowanych inwestycji znalazły się między innymi: dwa stadiony, wschodnia obwodnica, kolejny aquapark, czy utworzenie wydziału lekarskiego przy PWSZ.

Wczoraj (10 grudnia) przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił, że doszło do porozumienia państw członkowskich w sprawie budżetu UE na lata 2021-27 oraz utworzenia Funduszu Odbudowy. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela przedstawił listę inwestycji, na które chciałby pozyskać finansowanie ze środków europejskich. Znalazła się na niej między innymi: budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa, budowa parku wodnego w Mościcach oraz aquaparku pod górą św. Marcina (w formule PPP), przebudowa dwóch stadionów w Mościcach (żużlowego i lekkoatletycznego), utworzenie wydziału lekarskiego przy PWSZ, a nawet utworzenie Tarnowskiej Orkiestry Symfonicznej, które ma poprzedzać powołanie Filharmonii Tarnowskiej.

- Wiele z nich ma szanse na współfinansowanie z funduszy europejskich i Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności UE. Czekamy na warunki dostępu do tych środków. To nie jest pełna lista. Dużo zależeć będzie od aktywności wielu środowisk - napisał na FB Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Pełna lista projektów zaproponowanych przez Romana Ciepielę:

 • Budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa
 • Dokończenie budowy północnej obwodnicy Tarnowa - przedłużenie Elektrycznej - przebudowa ul. Wyszyńskiego
 • Przebudowa ul. Błonie
 • Przebudowa ul. Tuchowskiej oraz budowa nowego połączenia Tuchowska - Krakowska - Warsztatowa
 • Budowa mieszkań komunalnych na wynajem ul. Krzyska, Jara, Sportowa
 • Uzbrojenie terenów na Strusinie (sady) dla budowy apartamentowców.
 • Uzbrojenie terenów dla budowy osiedla mieszkaniowego ul. Lotnicza
 • Budowa nowej strefy aktywności gospodarczej
 • Rewitalizacja ul. Wałowej, Lwowskiej, Dąbrowskiego
 • Budowa ścieżek rowerowych
 • Budowa sal gimnastycznych przy przedszkolach oraz SzP nr 17, V LO, SzP „Siódemka”
 • Budowa nowego żłobka w wschodniej części Tarnowa
 • Odrestaurowanie Pałacu przy ul. Gumniskiej
 • Modernizacja Pałacu Młodzieży
 • Rozbudowa szkoły podstawowej nr 9
 • Przebudowa stadionu miejskiego
 • Stworzenie Centrum Usług Społecznych
 • Utworzenie wydziału lekarskiego przy PWSZ
 • Budowa mediateki
 • Budowa centrum informatyki
 • Budowa zjazdu z autostrady ul. Niedomicka
 • Budowa parku wodnego w Mościcach
 • Przebudowa ul. Lwowskiej etap III
 • Przebudowa ulic: Krakowska - Narutowicza - Sikorskiego - Szkotnik
 • Budowa ul. Ablewicza
 • Przebudowa ul. Braci Saków
 • Budowa apartamentowców na terenie Owintar
 • Przebudowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego w Mościcach
 • Modernizacja energetyczna budynków publicznych.
 • Budowa parkingu wielopoziomowego w centrum miasta
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego
 • Remonty i przebudowa dróg osiedlowych
 • Informatyzacja i ułatwienie obsługi mieszkańców w urzędzie
 • Budowa stacji selektywnej gospodarki odpadami
 • Rekultywacja składowiska odpadów
 • Zakończenie rewaloryzacji parku Sanguszków
 • Stworzenie ogrodów śródmiejskich
 • Rozwój Parku Doświadczeń w Rynku 4 - instytucji promocji i popularyzacji nauki
 • Budowa basenu rehabilitacyjnego i komory solnej przy „Słonecznym Wzgórzu”
 • Modernizacja lodowiska ul. Wojska Polskiego
 • Utworzenie Tarnowskiej Orkiestry Symfonicznej jaki pierwszego etapu powołania Filharmonii Tarnowskiej
 • Stworzenie AQUAPARKU pod Górą Marcina - w formule PPP
 • Wdrożenie programu retencji wody
 • Opracowanie i realizacja programu elektromobilności i pełnej efektywności energetycznej pn „Tarnowski Zielony Ład - 2050”
"Po co jest noc…". Sztuka oparta na tekstach Edwarda Stachury