Zmarł najstarszy tarnowski filipin. Ksiądz Mieczysław Stebart miał prawie 95 lat

2020-06-19 19:10 AT
Ksiądz Mieczysław Stebart
Autor: filipini.eu Urodzony w Grudziądzu ksiądz Mieczysław Stebart przez około 60 lat był związany z tarnowską kongregacją filipinów

Nie żyje ksiądz Mieczysław Stebart, najstarszy członek tarnowskiej kongregacji filipinów. Urodzony w Grudziądzu kapłan, przez około 60 lat był związany z Tarnowem, pełnił między innymi funkcję przełożonego tutejszej filipińskiej wspólnoty. Odszedł w wieku niespełna 95 lat. Jego pogrzeb odbędzie się na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

Spis treści

  1. Nie żyje ksiądz Mieczysław Stebart
  2. Pogrzeb ks. Stebarta na Starym Cmentarzu
  3. Biogram księdza Mieczysława Stebarta

Nie żyje ksiądz Mieczysław Stebart

W piątek, 19 czerwca zmarł najstarszy tarnowski filip ksiądz Mieczysław Stebart. Kapłan w grudniu skończyłby 95 lat, z których ponad 70 spędził w Kongregacji św. Filipa Neri. Po ukończeniu nauki w tarnowskim Wyższym Seminarium Duchownym otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa pomocniczego diecezji Karola Pękali. Przez 30 lat pracował jako katecheta z uczniami tarnowskich szkół.  W ostatnim czasie zmagał się z wyniszczającą chorobą.

Pogrzeb ks. Stebarta na Starym Cmentarzu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele XX. Filipinów w Tarnowie, w poniedziałek 22 czerwca 2020 roku.

godz. 11:30 – Różaniec

godz. 12:00 – Msza święta pogrzebowa

godz. 13:30 – Pochówek w grobowcu XX. Filipinów na Starym Cmentarzu w Tarnowie

Księża filipini proszą o nieprzynoszenie kwiatów na pogrzeb, lecz finansowe wsparcie budowy nowego Oratorium.

- Z wiarą w Zmartwychwstałego Pana zawiadamiamy, że dnia 19 czerwca 2020 roku, w 95 r. życia, w 69 r. kapłaństwa, po 73 latach w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, przeszedł do wieczności Śp. Ksiądz Mieczysław Stebart COr – Senior i były Przełożony Kongregacji w Tarnowie, długoletni Deputat Rzymski Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri, katecheta, wychowawca i ojciec duchowy wielu pokoleń uczennic Szkół Pedagogicznych, Handlowych i Ekonomicznych w Tarnowie - napisali tarnowscy filipini na swojej stronie internetowej.

Ksiądz Mieczysław Stebart
Autor: filipini.eu Urodzony w Grudziądzu ksiądz Mieczysław Stebart przez około 60 lat był związany z tarnowską kongregacją filipinów

Biogram księdza Mieczysława Stebarta

Ks. Mieczysław Stebart COr urodził się 11 grudnia 1925 roku w Grudziądzu. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu Wielkopolskim, 1 lipca 1947 roku wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu. Formację oratoryjną przeżywał w Kongregacji Tarnowskiej studiując w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia diakonatu przyjął 28 października 1951 roku, a 16 grudnia tego samego roku z rąk bpa Karola Pękali przyjął święcenia prezbiteratu. Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1952, decyzją Prokuratora Krajowego Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce, został przeniesiony na stałe do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie.

Przez 30 lat ks. Stebart pracował z młodzieżą na terenie Miasta Tarnowa, katechizując w wielu szkołach, m.in. w Technikum Handlowym, Liceum Ekonomicznym i Liceum Wychowawczyń Przedszkoli. Był cenionym katechetą, wychowawcą i ojcem duchownym. Prowadził bogatą korespondencję ze swoimi dziećmi duchowymi. Dwukrotnie był wybierany Prepozytem Kongregacji Tarnowskiej. Przez dziesiątki lat pełnił urząd Deputata Rzymskiego Konfederacji Oratorium Św. Filipa Neri. Przewodniczył komisji historycznej w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Ferdynanda Machaya COr.

Ostatnie lata życia poświęcił na pracę translatorską. Przetłumaczył najważniejsze dla duchowości oratoryjnej biografie i opracowania o św. Filipie Neri. Współpracował z kilkoma wydawnictwami religijnymi tłumacząc książki o wielu świętych i kandydatach na ołtarze. Wspierał materialnie wiele dzieł charytatywnych Kościoła. Do ostatnich chwil pracował nad kolejnymi tłumaczeniami.

Czytaj Super Express bez wychodzenia z domu. Kup bezpiecznie Super Express.

Burza w Rzeszowie