mazowiecki konserwator zabytków

Zabytki stojące na terenie Pragi-Północ i Pragi-Południe mają zostać objęte szczególną opieką. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o powołaniu nowego stanowiska, specjalnie do t…

dodano 1-11-2021

Ponad sto tablic pamiątkowych zniszczyli członkowie warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej". Wykonana przez nich "korekta" polegała na przyklejeniu za pomocą mocnego kleju tabliczek z napisem "Niemcy",…

dodano 18-10-2021

Od jakiegoś czasu w mediach głośno jest o odmowie uzgodnienia projektu woonerfu na Środkowej, wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Decyzja była o tyle zaskakująca, że jesz…

dodano 13-9-2021

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał stanowczy sprzeciw i odmówił wyrażenia zgody na planowane prace rozbiórkowe budynku, uzasadniając swoje stanowisko wartościami zabytkowymi - poinformo…

dodano 5-8-2021

Ze względu na umiejscowienie fotoradarów ingerujące w strukturę ław kamiennych (w obrębie siedzisk), zaleca się demontaż tych fotoradarów i zastosowanie urządzeń odpowiadających za odcinkowy pomiar p…

dodano 14-7-2021

Kolejny zwrot akcji w sprawie fotoradarów na moście Poniatowskiego w Warszawie. Żółte maszty już dawno stoją i straszą kierowców, zdążyły już nawet zostać zdewastowane, jednak wciąż nie działają. Pom…

dodano 16-6-2021

Prywatna uczelnia medyczna kupiła teren przy ulicy Stalowej. Znajdowały się tam XIX-wieczne budynki wchodzące w skład Stalowni Praskiej. Zostały częściowo wyburzone. Właśnie zapadła decyzja Mazowieck…

dodano 6-4-2021

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nałożył na właścicielkę zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki w Płocku karę finansową. Izabela Wierzbicka kupiła od Agencji Rewitalizacji Starówki dwa bu…

dodano 1-4-2021