Ale ten Rydzyk to ma majątek. Milionowe imperium duchownego!

2020-09-15 16:51 Mariusz Korzus, AC
Jarosław Kaczyński, Tadeusz Rydzyk
Autor: Piotr Lampkowski/Super Express

50 milionów złotych. Tyle jest warta jedna ze spółek wchodząca w skład Imperium ojca Tadeusza Rydzyka. Tak wynika z dostarczonego właśnie do sądu rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Geotermia Toruń, bo tej spółce mowa, to prawdziwa perełka. Jej majątek został zbudowany głównie dzięki dotacjom. Spółka w 99 procentach należy do fundacji Lux Veritatis. Jej założycielem jest ojciec Tadeusz Rydzyk. Teraz spółka Geotermia dostarczyła do sądu sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Wartość aktywów trwałych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 49.314.600,15 5.10. Wartość zobowiązań: - długoterminowych 10.276.896,78 - krótkoterminowych 10.712.591,56 6. Informacja o rozliczeniach Spółki z tytułu zobowiązań podatkowych. 6.1. Spółka rozliczała się: z Pierwszym Urzędem Skarbowym, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 34/36 w zakresie następujących deklaracji: - podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-2 (zaliczki), CIT-8, - podatku od towarów i usług – VAT-7. „GEOTERMIA TORUŃ” Sp. z o.o. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2019 Strona 5 z 5 6.2. Na dzień 31.12.2019 r. nie występują zaległości podatkowe. 7. Informacja o kontrolach podatkowych, którym została poddana spółka w okresie objętym sprawozdaniem: Spółka w okresie objętym sprawozdaniem nie została poddana kontroli. 8. Na dzień 31.12.2019 r. Spółka wykazuje dodatni kapitał (fundusz) własny w wysokości 14.139.943,60 zł, a zobowiązania Spółki nie przekraczają wartości aktywów. W związku z tym sytuacja finansowa Spółki w 2019 roku była korzystna. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu braku zagrożenia co do kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Prezes Zarządu - Jan Król - czytamy w sprawozdaniu

O ile Geotermia Toruń to perełka, to Fundacja Lux Veritatis to Perła. W 2018 roku jest majątek był wyceniany na 235 milionów złotych.

Super Raport 15.09 (Goście: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, Krzysztof Kwiatkowski - senator, były szef NIK oraz adwokat Michał Wawrykiewicz)

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.