Zakaz noszenia telefonu i ujemne punkty za farbowane włosy i pomalowane paznokcie. Statut szkoły w Mławie niezgodny z prawem!

2022-05-20 16:30
Zakaz noszenia telefonu i ujemne punkty za farbowane włosy i pomalowane paznokcie. Statut szkoły w Mławie niezgodny z prawem!
Autor: Wokandapix/cc0/Pixabay.com Statut Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie był niezgodny z prawem oświatowym. Znajdował się w nim m.in. zapis, że uczniowie mają zakaz wnoszenia telefonów na teren placówki, zdj. ilustracyjne

Statut Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie był niezgodny z prawem oświatowym. Znajdował się w nim m.in. zapis, że uczniowie mają zakaz wnoszenia telefonów na teren placówki, mimo że dyrekcja mogła najwyżej określić warunki, na jakich dopuszczała korzystania z urządzeń. Uczniowie byli też karani ujemnymi punktami z zachowania m.in. za farbowanie włosów.

Zakaz noszenia telefonu i ujemne punkty za farbowane włosy i pomalowane paznokcie. Statut szkoły w Mławie niezgodny z prawem!

Statut Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie był do niedawna niezgodny z prawem oświatowym. Uwagę zwracał przede wszystkim całkowity zakaz przynoszenia do placówki telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W przypadku gdy ucznia nakrywano na korzystaniu z niego, nawet jeśli robił to na przerwie, musiał go oddać w sekretariacie szkoły, gdzie prawo do odebrania komórki mieli tylko rodzice. To nie wszystko, bo uczniowie SP nr 7 w Mławie byli ponadto karani punktami ujemnymi z zachowania za następujące "przewinienia": "strój zbyt odsłaniający ciało", "wyzywający makijaż, farbowane włosy, pomalowane paznokcie itp.". Także i w tym przypadku szkoła nie miała prawa tak dużej ingerencji w kwestię wyglądu uczniów. Do sprawy kontrowersyjnego statutu odniósł się Andrzej Kulmatycki, dyrektor Wydziału – Biuro Kuratora Oświaty w Kuratorium Oświaty w Warszawie, który, po interwencji "Super Expressu", zwrócił uwagę dyrektorowi placówki, by poprawił dokument.

Czytaj też: Ciechanów. Nie mogła się powstrzymać i zrobiła to. Matura 2022 z rozszerzonego WOS-u unieważniona!

- Zgodnie z art. 99 pkt 4 ww. ustawy: Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: „przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły”. Sposób w jaki ten przepis jest sformułowany oznacza, że pod pewnymi warunkami wnoszenie i korzystanie z telefonów komórkowych w szkole jest możliwe. Szkoła w statucie może jedynie określić te warunki i wskazać w jakim stopniu uczniowie mają ich przestrzegać. W Statucie Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie całkowicie zakazano wnoszenia telefonów na teren szkoły, czyli statut nie określa warunków wnoszenia i korzystania z tych telefonów, a zatem jest niezgodny z art. 99 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe.

Ponadto z art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wynika, że: Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: „przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju – w przypadku, o którym mowa w art. 100”. Szkoła posiada jedynie kompetencje do określania zasad ubierania się, nie zaś szeroko pojętego wyglądu ucznia. Z uwagi na powyższe dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie, został poproszony o dostosowanie zapisów statutu do wymogów prawa. Sprawa jest przez nas monitorowana - napisał w mailu przesłanym do redakcji Kulmatycki.

Czytaj też: Wywrócony ciągnik w zbiorniku. W środku martwy 56-latek. Tragedia pod Ostrołęką!

Dyrektor SP nr 7 w Mławie zastosował się już do prośby Kuratorium Oświaty w Warszawie i zmienił zapisy statutu, choć nadal pozostają one dosyć restrykcyjne. Uczniowie mogą teraz zabierać ze sobą telefony komórkowe, choć "na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców", o czym mówi art. 1 § 65b rozdział 7. W kolejnych artykułach czytamy, że:

  • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież przyniesionego przez ucznia telefonu lub innego sprzętu elektronicznego.
  • Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon lub inne urządzenie elektroniczne i włączyć dopiero po zakończeniu zajęć, będąc już poza terenem szkoły.
  • W czasie pobytu na terenie szkoły telefon lub inne urządzenie elektryczne musi być cały czas wyłączone i schowane do plecaka lub torby. Nie należy telefonu nosić w kieszeni lub ręku.
  • W czasie pobytu ucznia w szkole obowiązuje go całkowity zakaz samowolnego używania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego na jej terenie.
  • Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący zajęcia.
  • W sytuacjach wyjątkowych np. spowodowanych stanem zdrowia i potrzebą stałego kontaktu z rodzicami, uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu.
  • W każdej sytuacji wymagającej kontaktu z rodzicem uczeń może skorzystać z telefonu znajdującego się w sekretariacie.
  • Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania oraz nagrywania obrazu i dźwięku bez zgody nauczyciela lub dyrektora.
  • Za zgodą dyrekcji lub nauczycieli dopuszcza się dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły i klas oraz projektów edukacyjnych poprzez sporządzanie dokumentacji fotograficznej i filmowej.

Zmianie uległy także treści dotyczące karania uczniów za nieodpowiedni, zdaniem szkoły w Mławie, wygląd. Obecnie mogą oni otrzymać ujemne punkty tylko za: "Brak właściwego stroju określonego w statucie szkoły (dotyczy stroju obowiązującego w dni powszednie, stroju galowego oraz stroju obowiązującego na zajęciach wychowania fizycznego)".

Sonda
Czy zgadzasz się z zapisami statutu SP nr 7 w Mławie?
Wyjątkowa wizyta w szkole Igi Świątek
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE