Wyniki rekrutacji do liceum i technikum 2021. Co dalej po wynikach? Ósmoklasisto, o tych terminach musisz pamiętać!

2021-07-22 11:56
Wyniki rekrutacji do liceum 2021
Autor: John Schnobrich / Unsplash Ósmoklasiści poznali wyniki rekrutacji do liceum i techniku 2021. Co dalej muszą zrobić?

Ósmoklasiści poznali wyniki rekrutacji do liceum 2021 i innych szkół ponadpodstawowych. Wielu z nich cieszy się, ze udało im się dostać do wymarzonej szkoły pierwszego wyboru. Niestety, nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Pozostali wciąż liczą, że jeszcze im się to uda. Wszyscy ósmoklasiści muszą jednak pamiętać o kolejnych ważnych terminach i złożeniu niezbędnych dokumentów w procesie rekrutacji do liceum czy technikum. Co muszą zrobić uczniowie po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji 2021? Wyjaśniamy!

Większość ósmoklasistów sprawdziło już wyniki rekrutacji 2021 i wie, czy udało im się dostać do wymarzonego liceum czy technikum. Nie znasz jeszcze swoich wyników rekrutacji? Sprawdź, o której publikowane są wyniki w twoim województwie: Kiedy wyniki rekrutacji do liceum 2021? O której godzinie wyniki w Warszawie, na Śląsku, Małopolsce i innych województwach? Opublikowanie przez szkoły list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych to jednak nie koniec procesu rekrutacji do liceum i technikum 2021. Ósmoklasiści muszą jeszcze pamiętać o kilku terminach, a przede wszystkim o obowiązku złożenia niezbędnych dokumentów. Szczegółowe informacje w dalszej części artykułu poniżej.

Wyniki rekrutacji do liceum i technikum 2021. Co dalej?

22 lipca 2021 w szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce ogłoszone zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Oznacza to kolejne ważne obowiązki i terminy do dochowania przez ósmoklasistów. Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Następnie, 2 sierpnia 2021 roku, ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wyniki rekrutacji 2021. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Ósmoklasiści zakwalifikowani do wybranej przez siebie szkoły muszą więc pamiętać o złożeniu następujących dokumentów:

  • potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).

MEiN podkreśla, że w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak poszło uczniom w Bydgoszczy?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE