PRZYBYŁO POLICJANTÓW w śląskim garnizonie. Już złożyli przysięgę

2020-01-24 16:37 abe
przysięga_policja_policjanci
Autor: Śląska Policja

Szeregi Śląskiej Policji zasiliło 132 funkcjonariuszy. Wśród nowych mundurowych są dwie panie. Teraz czeka ich półroczne szkolenie. Po nim rozpoczną służbę.

Zgodnie z art. 27 pkt. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według następującej roty:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Przysięgę policjanci złożyli (24 stycznia) na placu apelowym katowickiego oddziału prewencji. Przyjął ją nadinsp. dr Krzysztof Justyński, komendant wojewódzki policji w Katowicach. Generał pogratulował nowym policjantom wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Podkreślił, że zobowiązali się oni strzec bezpieczeństwa i służyć obywatelom, a codzienną służbę powinni pełnić godnie i traktować ją z najwyższą powagą. Komendant Wojewódzki życzył powodzenia w realizacji wyznaczonych zadań, satysfakcji z wymagającej i często trudnej profesji oraz aby zawsze ze służby wracali bezpiecznie do swoich domów. Również przyłączamy się do tych życzeń.