Nie żyje ks. Jan Rybak, proboszcz parafii św. Katarzyny w Oleśnie. Kiedy pogrzeb?

Nie żyje ks. Jan Rybak z parafii św. Katarzyny w Oleśnie. Kiedy pogrzeb?
Autor: Dorothée QUENNESSON/cc0/pixabay Ks. Rybak zmarł 1 grudnia. W Boże Narodzenie skończyłby 66 lat.

Nie żyje ksiądz Jan Rybak, od 2001 roku pełniący urząd proboszcza parafii św. Katarzyny w Oleśnie, wicedziekan dekanatu Dąbrowa Tarnowska oraz gminny kapelan straży pożarnej. W Boże Narodzenie ks. Rybak skończyłby 66 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 3 grudnia w Oleśnie.

Parafia św. Katarzyny w Oleśnie straciła swojego proboszcza. 1 grudnia zmarł ks. Jan Rybak, który od 2001 roku stał na czele tej wspólnoty. W Boże Narodzenie ks. Rybak skończyłby 66 lat, a w tym roku obchodził jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich. W dekanacie Dąbrowa Tarnowska pełnił funkcję wicedziekana, był ponadto gminnym kapelanem straży pożarnej. W roku 2010 został mianowany kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Bochni, czyli miasta, w którym się urodził.

Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Oleśnie będzie sprawowana w czwartek (3 grudnia) o godz. 14.00. Po jej zakończeniu ciało ks. Jana Rybaka zostanie pochowane na miejscowym cmentarzu.

Nota biograficzna umieszczona na stronie internetowej tarnowskiej kurii diecezjalnej:

- Ks. Jan Rybak urodził się 25 grudnia 1954 roku w Bochni, jako syn Mariana i Janiny z domu Czuban.  Pochodził z parafii Nowy Wiśnicz. Egzamin dojrzałości złożył w 1974 roku w Bochni, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 25 maja 1980 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Szczucin (od 14 czerwca 1980 roku), Limanowa – Sowliny (od 20 stycznia 1983 roku), Rzezawa (od 26 czerwca 1984 roku), Gorlice – Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (od 24 września 1986 roku), Dobra (od 23 sierpnia 1989 roku), Wojnicz (od 30 czerwca 1992 roku) oraz Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy (od 25 sierpnia 1993 roku). W dniu 2 marca 1995 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kiełkowie. Urząd proboszcza tejże parafii pełnił aż do 17 sierpnia 2001 roku. Z dniem 18 sierpnia 2001 roku objął urząd proboszcza pw. św. Katarzyny PM w Oleśnie. Ponadto sprawował obowiązki wicedziekana dekanatu Dąbrowa Tarnowska, dekanalnego wizytatora nauki religii oraz duszpasterza nauczycieli i wychowawców w tymże dekanacie, dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Mielec – Południe, członka Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej oraz gminnego kapelana straży pożarnej dla powiatu Dąbrowa Tarnowska. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1995 diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale. W roku 2010 został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Bochni.

Policjanci wpadli do szpitala i szarpali lekarza. Pracownicy zamknęli ich w izolatce!