Matura próbna 2021 CKE: 3 marca zaczynają się próbne matury 2021. Obowiązują wytyczne sanitarne

2021-03-02 8:10 eib PAP
Matura próbna 2021 CKE: 3 marca zaczynają się próbne matury 2021. Obowiązują wytyczne sanitarne
Autor: Pixabay Matura próbna 2021 CKE: 3 marca zaczynają się próbne matury 2021. Obowiązują wytyczne sanitarne

Już w środę, czyli od 3 do 16 marca, odbędą się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Wszystkie próbne matury 2021 CKE odbywać się będą stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym. Jakie obostrzenia obowiązują podczas próbnych matur 2021 CKE? Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz poniżej. Możesz też sprawdzić się przed próbną maturą 2021. Poniżej znajdziesz arkusze pytań i odpowiedzi ze wszystkich przedmiotów. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Spis treści

 1. Matura próbna 2021 CKE: 3 marca zaczynają się próbne matury 2021. Obowiązują wytyczne sanitarne
 2. Harmonogram MATURA PRÓBNA 2021: Terminy próbnych matur 2021
 3. Podczas próbnych matur 2021 obowiązują wytyczne sanitarne
 4. Próbna matura 2021: Jakie obowiązują obostrzenia sanitarne (koronawirus)
 5. Próbna matura 2021: Arkusze CKE, pytania, odpowiedzi, zadania SPRAWDŹ przecieki próbna matura 2021
Matura z polskiego 2020. Jak poradzili sobie uczniowie z Rzeszowa?

Matura próbna 2021 CKE: 3 marca zaczynają się próbne matury 2021. Obowiązują wytyczne sanitarne

Od 3 do 16 marca odbędzie się PRÓBNA MATURA 2021 organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Odbywać się będą stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny. CKE proponuje, by szkoły przeprowadziły próbne matury 2021 w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godzinie 9.00 i o godzinie 14.00. Próbna matura 2021 obejmą wszystkie przedmioty maturalne. Zgodnie z harmonogramem MATURY PRÓBNEJ 2021 podanym przez CKE, 3 marca o godz. 9:00 będzie próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowy. 4 marca rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, po południu z historii muzyki i filozofii. 5 marca rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu z historii sztuki oraz z języka kaszubskiego.

Zobacz koniecznie: Matury 2021 harmonogram matur. Terminy matur 2021 [CKE TERMINY PRZEDMIOTY MATURA 2021]

Harmonogram MATURA PRÓBNA 2021: Terminy próbnych matur 2021

8 marca rano będzie PRÓBNA MATURA 2021 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

9 marca rano będzie PRÓBNA MATURA 2021 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: francuskiego, rosyjskiego i włoskiego.

10 marca rano będzie PRÓBNA MATURA 2021 z matematyki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: hiszpańskiego i niemieckiego.

11 marca rano będzie PRÓBNA MATURA 2021 z biologii, a po południu z informatyki.

12 marca rano będzie PRÓBNA MATURA 2021 z chemii, a po południu z wiedzy o społeczeństwie.

Sprawdź: Matura próbna CKE 2021 JĘZYK POLSKI, poziom rozszerzony. Jakie będą pytania na maturze próbnej z języka polskiego na poziomie rozszerzonym? [ARKUSZE]

15 marca rano będzie PRÓBNA MATURA 2021 z historii, a po południu z fizyki.

16 marca rano będzie PRÓBNA MATURA 2021 z geografii, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Podczas próbnych matur 2021 obowiązują wytyczne sanitarne

W związku z sytuacją epidemiczną próbne egzaminy maturalne odbędą się zgodnie ze specjalnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zapisano w nich, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, "bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19". Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść nikt, kto przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo kto jest na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Próbna matura 2021: Jakie obowiązują obostrzenia sanitarne (koronawirus)

Poniżej znajduje się lista obostrzeń i wytyczne sanitarne, które będą obowiązywały podczas PRÓBNEJ MATURY 2021

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sal, gdzie odbywa się egzamin próbny, po zajęciu miejsc przez uczniów.
 2. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
 3. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w egzaminie próbnym (np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający) podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą je odsłonić, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 4. Uczniowie i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.
 5. Uczniowie, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do egzaminu próbnego w odrębnej sali.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie mają zachować odstęp co najmniej 1,5 m, mieć zakryte usta i nos.
 7. Przy wejściu do szkoły powinien być płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.) Płyn do dezynfekcji rąk musi być również w każdej sali egzaminacyjnej.
 8. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie uczniowie, osoby zaangażowane w jego przeprowadzanie (nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu, np. komputery), a także pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 9. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 10. Każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla uczniów, konieczna jest ich dezynfekcja.
 11. Cudzoziemcy przystępujący egzaminu próbnego, którym jako sposób dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.
 12. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test uczniowie mogą przynieść własną butelkę z wodą. W szkole nie ma też możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów.
 13. Uczniowie, którzy jednego dnia będą przystępować do egzaminów z dwóch różnych przedmiotów, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo czekać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 14. Uczniowie nie mogą przebywać w sali podczas przerwy między poszczególnymi egzaminami danego dnia ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 15. Egzamin próbny może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych i w innych miejscach pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów między uczniami i między uczniami a nauczycielami.
 16. Ławki w sali należy ustawić w tak, aby między uczniami zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku.
 17. Nie ma ograniczeń liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe i zasoby ludzkie – przeprowadzanie testu diagnostycznego w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.
 18. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala, a na zewnątrz nie panuje zbyt duży hałas) i po teście, dbając o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli.
 19. Każdy uczeń powinien mieć zapewnione miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych (plecak, torba, kurtka, telefon itp.). Może to być szafka, jeżeli szkoła je ma, odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla uczniów będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.
 20. W wytycznych opisane zostały też szczegółowo procedury m.in. rozdawania arkuszy egzaminacyjnych, zbierania arkuszy wypełnionych przez uczniów, a także przygotowania sali i sprzętu komputerowego, na którym uczniowie zdawać będą egzamin próbny z informatyki.
 21. Opisano także procedury postępowania w razie podejrzenia zakażenia u ucznia lub nauczyciela.

(PAP)

Próbna matura 2021: Arkusze CKE, pytania, odpowiedzi, zadania SPRAWDŹ przecieki próbna matura 2021

Próbna matura 2021: Pytania, odpowiedzi, arkusze zadań CKE

Komentarze
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE