Koronawirus Opole. Zmiany w Urzędzie Marszałkowskim! Całkowity zakaz dla klientów

2020-10-19 10:33 mgorecki
Koronawirus Opole: Urząd Marszałkowski zmienia zasady!
Autor: Google Maps/Screenshot Koronawirus Opole: Urząd Marszałkowski zmienia zasady przyjmowania klientów

Urząd Marszałkowski w Opolu od poniedziałku 19 października wprowadza zmiany w przyjmowaniu klientów. W poszczególnych komórkach organizacyjnych UMWO - podobnie jak w szkołach ponadpodstawowych - wprowadza się rotacyjną pracę zdalną. Zmiany obowiązują do odwołania.

W związku ze stale rosnącą liczbą zakażeń w województwie opolskim, Urząd Marszałkowski wprowadza nowe zasady, które zaczynają obowiązywać od 19 października.

Opole: Nowe zasady w Urzędzie Marszałkowskim

  • załatwianie spraw w urzędzie do odwołania możliwe jest jedynie w formie elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji tradycyjnej (poczta),
  • załatwianie spraw w Urzędzie odbywa się w formach:

- elektronicznej,

- telefonicznej,

- korespondencyjnej,

- tradycyjnej (poczta) - poprzez pozostawianie korespondencji w skrzynkach usytuowanych przed wejściem do budynków przy ulicy Piastowskiej 14 – Ostrówek oraz Hallera 9, która będzie opróżniana raz dziennie (potwierdzanie odbioru pisma w formie dokumentu wytworzone przez system EZD, potwierdzenie złożenia pisma zostanie wysłane w formie SMS na podany nr telefoniczny lub wysłane na podany e-mail pozostawiany przez klienta przy dokumentach),

  • zawiesza się działalność punktu kancelaryjnego na Hallera. Pocztę można składać w skrzynce umieszczonej przed budynkiem. Odbiór poczty odbywa się w skrzynkach położonych w miejscu istniejącego dotychczas punktu kancelaryjnego,
  • wprowadza się całkowity zakaz poruszania się klientów zewnętrznych po obiektach urzędu,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach - wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym - istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych departamentów w wyznaczonym miejscu,
  • do odwołania zawiesza się organizację zaplanowanych spotkań zewnętrznych oraz rezerwację sal na Ostrówku.

Nadal obowiązują zasady zachowania dystansu, ograniczenie przemieszczania się pracowników po urzędzie do niezbędnego minimum; dezynfekcja rąk przy wejściu do budynków. Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi.

W związku z podwyższonym stanem zagrożenia epidemią oraz wprowadzonymi nowymi ograniczeniami, w poszczególnych komórkach organizacyjnych UMWO  wprowadza się rotacyjną pracę zdalną.

Kościół Zdrowego Ciała. "Będzie dobrze" Adama Federa, odc. 135