Toruń: Kiedy rozpoczęcie roku szkolnego? [ORGANIZACJA, SZCZEGÓŁY]

2020-08-28 19:36 KM
I LO w Toruniu
Autor: Magdalena Witt-Ratowska Toruń: Kiedy rozpoczęcie roku szkolnego? [ORGANIZACJA, SZCZEGÓŁY] / Zdjęcie poglądowe

Kiedy rozpoczęcie roku szkolnego? Koronawirus niczego tutaj nie zmienił - jednostki oświatowe w Toruniu są gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, które nastąpi już za kilka dni. O tym, jak będą funkcjonować przedszkola, oddziały przedszkolne i szkoły w dobie pandemii, poinformował prezydent Michał Zaleski podczas konferencji prasowej, która z racji pandemii COVID-19 została przeprowadzona w trybie zdalnym w minioną środę (26 sierpnia). Kiedy rozpoczęcie roku szkolnego? Szczegóły poniżej.

Toruń: Kiedy rozpoczęcie roku szkolnego?

Koronawirus w Polsce wiele zmienił. Niektórzy rodzice są przerażeni faktem, iż dzieci mają ruszyć niebawem do szkół. Kiedy rozpoczęcie roku szkolnego? Tutaj nie ma niespodzianki - 1 września 2020 r. do szkół podstawowych i ponadpodstawowych po długiej przerwie wrócą uczniowie - łącznie 24 751 osób. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży oraz pracownikom, dyrektorzy placówek oświatowych przygotowali właściwe dla każdej z nich procedury bezpieczeństwa. Rozwiązania zostały wypracowane wspólnie podczas kilkukrotnych narad, w których udział wzięli także dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji UMT. 

- – Rozmawialiśmy o warunkach funkcjonowania placówek oświatowych w trakcie pandemii i o zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim - nie tylko podmiotowi działalności każdej placówki oświatowej, jakim jest uczennica i uczeń, ale także paniom i panom uczącym oraz pracownikom administracji i obsługi - powiedział na środowej konferencji prasowej prezydent Michał Zaleski.

Toruń: Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 - szczegóły, organizacja

W wyniku spotkań, o których wspominał prezydent Zaleski, opracowane zostały wewnętrzne procedury toruńskich placówek, zgodne są z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS. Ich główne założenia:

  • Do szkoły, placówki mogą przychodzić jedynie pracownicy i uczniowie bez objawów chorobowych oraz których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  • Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodząc do szkoły, muszą dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.
  • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia.
  • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
  • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

Prezydent Michał Zaleski podkreślił, jak ważny w tym czasie będzie kontakt szkoły z rodzicami. Dzięki niemu możliwe będzie szybkie reagowanie w sytuacjach, kiedy pojawi się podejrzenie zakażenia wirusem.

Toruńskie placówki otrzymały z MEN środki ochrony osobistej: maseczki - 46 800 sztuk, płyn do dezynfekcji 2784 pojemników po 5 litrów (razem 13 925 litrów). Dystrybucją zajmuje się toruński magistrat.

- Ten rok szkolny będzie normalnym rokiem szkolnym, takie założenie trzeba przyjąć niezależnie od sytuacji epidemicznej. Trzeba będzie realizować cele statutowe każdej z placówek, cele programowe wynikające z programów nauczania. W związku z tym istotne jest, aby takie podejście dominowało w myśleniu w pracy z dziećmi i młodzieżą - podkreślił prezydent Michał Zaleski. - Jednakże w momencie, gdy będą musiały zostać zawieszone zajęcia w formie stacjonarnej, dyrektor szkoły będzie mógł wprowadzić, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C - dodał.

Więcej na ten temat, w tym ciekawe materiały dźwiękowe, znajdziecie TUTAJ.

Urząd Miasta Torunia przypomina na głównej stronie grodu Kopernika, że w celu zapewnienia właściwych warunków sprzętowych do nauki zdalnej, szkoły zostały doposażone w laptopy i zdalny Internet w ramach programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +, Gmina Miasta Toruń pozyskała także dofinansowanie w kwocie 264 561 zł na zakup 104 laptopów i 87 modemów Internetu bezprzewodowego oraz 70 przejściowych kart LAN, a obecnie przystępuje do programu Aktywna Tablica w celu pozyskania kolejnych laptopów.

- Dodatkowo ze środków własnych GMT zakupiła 17 laptopów na łączną kwotę 48 633 zł (16 laptopów w cenie jednostkowej 2 890,50 zł oraz 1 laptop w cenie jednostkowej 2 385 zł). W planach jest także zakup licencji niezbędnej do obsługi platformy Office 365 z udziałem firmy VULCAN, w ramach zintegrowanego systemu zarządzania toruńską oświatą - czytamy w komunikacie UMT.

Okres wakacyjny został wykorzystany na przeprowadzenie remontów i modernizacji w wielu placówkach. W budżecie miasta na ten cel w 2020 roku zaplanowano nakłady w wysokości niemal 25 mln zł  (24 616 000 zł), w tym 4,5 mln zł na remonty. Plan podziału środków na remonty bieżące obejmuje 65 obiektów oświatowych (łącznie 112 zadań remontowych). Wśród zadań można wymienić np. remonty kuchni (Przedszkole Miejskie nr 4, Szkoły Podstawowe nr 10, nr 14, nr 18, nr 32, nr 1), termomodernizacje SP nr 11 i CKU - Hotelik, modernizację hali głównej w ZSPS i VIII LO, budowę windy w ZSPS i VIIILO i CKU oraz rozbudowę infrastruktury sportowej w SP nr 23 i w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

Koronawirus w Toruniu - to warto wiedzieć

40 dni uwięzienie na kwarantannie. Dziadek z koronawirusem nie może brać chemioterapii

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.