Łukasz Wantuch, Barbara Nowak

i

Autor: Kasia Zaremba/SUPER EXPRESS, Beata Zawrzel/REPORTER Łukasz Wantuch, Barbara Nowak

Spór o katechezę

Kraków: Miejski radny zagrzmiał o lekcjach religii. Szokująca odpowiedź kurator Barbary Nowak

2022-12-19 7:53

Łukasz Wantuch zaproponował uchwałę, w której krakowscy radni wezwaliby parlament i rząd do zaprzestania finansowania lekcji religii. Zdaniem radnego, katecheci powinni pracować jako wolontariusze. W bardzo ostrych słowach odpowiedziała mu małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Kraków do lekcji religii dopłaca z własnej kasy około 10 milionów złotych rocznie.

Łukasz Wantuch chce skończyć z finansowaniem lekcji religii

Wzorując się na radnych z Częstochowy, Łukasz Wantuch zaproponował projekt uchwały wzywający rząd i parlament do zaprzestania finansowania lekcji religii. W przygotowanej rezolucji czytamy między innymi, że "księża i katecheci powinni pracować wyłącznie na zasadzie wolontariatu". Katecheza w dalszym ciągu odbywałaby się w budynkach szkolnych, lecz prowadzący nie pobieraliby wynagrodzenia za pracę z uczniami. Z danych przytoczonych przez Łukasza Wantucha wynika, że lekcje religii w Krakowie kosztują rocznie 30 milionów złotych, z czego 10 milionów złotych pochodzi z kasy samorządu. Zaoszczędzone środki miałyby być przeznaczone na inne cele edukacyjne, na przykład "dodatkowe lekcje z innych przedmiotów czy też remonty placówek edukacyjnych".

Warto jednak podkreślić, że tego typu rezolucje nie mają charakteru zobowiązującego dla rządu czy parlamentu. Nawet jeśli uchwała zyskałaby aprobatę większości krakowskich radnych, to i tak jej adresaci, czyli członkowie rady ministrów i parlamentu, mogą całkowicie ją zignorować, a tym samym nie zmieniać zasad finansowania lekcji religii.

Szokująca odpowiedź Barbary Nowak

Wantuchowi w bardzo ostrych słowach odpowiedziała w mediach społecznościowych Barbara Nowak. Małopolska kurator oświaty zasugerowała, że zlikwidowanie finansowania lekcji religii może być początkiem prześladowania katolików. Nawiązała również do komunistycznych zbrodni, polegających między innymi na mordowaniu duchownych. - Lewackich radnych z Częstochowy i Krakowa, którzy chcą zlikwidować finansowanie lekcji religii, pytam czy śladem swoich komunistycznych protoplastów planują w kolejnych działaniach powrócić do więzienia katolików i mordów księży? Do niszczenia kościołów? - napisała na Twitterze Barbara Nowak.

Sonda
Czy lekcje religii powinny być organizowane w szkołach?
Atak zimy w Małopolsce. Śnieg nie przestaje padać
Nasi Partnerzy polecają