Koronawirus. Toruń ze wsparciem dla przedsiębiorców. Sprawdź jakie masz możliwości

2020-03-26 8:27 KM
Koronawirus. Toruń ze wsparciem dla przedsiębiorców. Sprawdź jakie masz możliwości
Autor: Marta Łazarska / Radio ESKA Koronawirus. Toruń ze wsparciem dla przedsiębiorców. Sprawdź jakie masz możliwości

Koronawirus w Polsce - problem przede wszystkim związany z zagrożeniem medycznym, ale również spory kłopot dla przedsiębiorców, którzy niekiedy nie mogą się doliczyć strat, jakie ponoszą ich spółki. Toruń robi wszystko, aby wspomóc właścicieli lokalnych firm. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przygotowało specjalny poradnik, które może się okazać przydatny. Przekazujemy go w tekście.

Koronawirus w Polsce i w Kujawsko-Pomorskiem. Pandemia spowodowała niemały chaos wśród przedsiębiorców, którzy muszą się odnaleźć w nowej sytuacji. Z przekazów władz naszego kraju wynika, że być może dopiero za miesiąc wrócimy do względnej normalności. Jak zatem bronić się przed zapaścią? Toruń chce wspierać lokalnych przedsiębiorców. Na środowej konferencji sporo na ten temat mówił prezydent Michał Zaleski, który doskonale zdaje sobie sprawę ze skali problemu. Cenne porady przygotowało dla właścicieli spółek również Centrum Wsparcia Biznesu. Informacji jest sporo, ale wierzymy, że pomogą one w tym trudnym dla wszystkich czasie.

- Umożenie może dotyczyć tylko tego, co nazywamy najmem lub dzierżawą majątku miasta, najczęściej takim dysponentem, który wydzierżawia jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Należy pamiętać, że fakt iż zakład/firma/działalność została zamknięta trzeba natychmiast zgłosić do ZGM - także po to, aby można było to potwierdzić poprzez jakąś wizję w terenie lub potwierdzenie bezpośrednio od najemcy - mówi prezydent Michał Zaleski.

Koronawirus. Toruń wspiera przedsiębiorców - szczegóły

Przedsiębiorcy będący najemcami i prowadzący działalność w lokalach użytkowych, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, i którzy dokonali zamknięcia lokalu dla bezpośredniej obsługi klientów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w czasie zamknięcia odnotowali spadek przychodów z działalności wynoszący nie mniej niż 50% przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego - będą mogli ubiegać się o umorzenie części lub całości należności z tytułu czynszu najmu.

Kiedy, kto i na jakich warunkach? O tym szczegółowo Centrum Wsparcia Biznesu:

 • Wnioski o umorzenie należy składać po odwołaniu stanu epidemii.
 • Wnioski o umorzenie mogą składać przedsiębiorcy, będący najemcami oraz prowadzący  w  wynajmowanych lokalach działalność, w szczególności określoną w §6 ust. 1 i 4  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz dokonali w okresie od 16 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii, zamknięcia lokalu w zakresie bezpośredniej obsługi klientów.
 • Fakt zamknięcia lokalu ze wskazaniem daty zamknięcia należy niezwłocznie zgłosić do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej drogą mailową na adres  lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zakładu przy ul. Grudziądzkiej 159 B, z zastrzeżeniem pkt 4. Zgłoszenie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania umorzenia.
 • Umorzenie dotyczyć może wyłącznie należności z tytułu czynszu wraz z odsetkami (za opóźnienie w zapłacie lub za wcześniejsze odroczenie lub rozłożenie na raty). Umorzenie nie obejmuje opłat za media oraz opłat eksploatacyjnych i zaliczek na fundusz remontowy, jeśli lokal  znajduje się w zasobach wspólnot mieszkaniowych.
 • Umorzenie czynszu może nastąpić w wysokości nie  przekraczającej:

  a) 50% należności za pierwszy miesiąc kalendarzowy, w którym lokal będzie zamknięty,
  b) 75%  należności za drugi miesiąc kalendarzowy, w którym lokal będzie zamknięty,
  c) 100% należności za trzeci miesiąc kalendarzowy (i ewentualnie kolejne), w którym lokal będzie zamknięty,

 • przy czym za datę zamknięcia lokalu przyjmuje się datę wskazaną w zgłoszeniu do ZGM- dokonanym zgodnie z pkt 3;
 • W przypadku, gdy okres zamknięcia lokalu będzie krótszy, niż miesiąc kalendarzowy, ulgi, o jakich mowa w pkt 6 lit a-c, rozliczane będą proporcjonalnie do liczby dni zamknięcia lokalu  w miesiącu, za który przyznana będzie ulga.
 • Umorzenie odsetek może nastąpić w wysokości do 100% należnej kwoty niezależnie od okresu, na jaki został zamknięty lokal.
 • Niezbędne dla uzyskania umorzenia na powyższych warunkach jest: uzasadnienie ważnego interesu wnioskodawcy lub interesu publicznego (przy czym przez ważny interes wnioskodawcy lub interes publiczny należy rozumieć odpowiednio sytuacje, w których wskutek płatności czynszu doszłoby do zagrożenia dalszej działalności wnioskodawcy lub naruszenia wartości społecznych typu brak możliwości  wypłacenia należnego wynagrodzenia pracownikom).

Wnioski o wszelkie ulgi, tj. odroczenie terminu, rozłożenie na raty oraz umorzenie płatności, będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem zasad przyznawania pomocy publicznej.

Wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i przy zastosowaniu uproszczonej metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Warto wiedzieć -  zgodnie z przepisami, decyzje dotyczące umorzeń mogą być podejmowane na podstawie ogólnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy, która wykaże brak możliwości zapłaty w dającej się przewidzieć przyszłości. Z uwagi na fakt, że zakłócenia w gospodarce spowodowane pandemią wirusa SARS-CoV-2 mają charakter nagły, analiza sytuacji finansowej przedsiębiorców dokonywana w niedługim czasie po wystąpieniu tych zakłóceń, może w większości przypadków nie wykazać ich wpływu na kondycję ekonomiczną przedsiębiorców. Z tych przyczyn, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdą ulgi w postaci odroczenia terminów płatności lub rozłożenia na raty.

Wsparcie dla przedsiębiorców w Toruniu - pobierz wniosek

Jak składać wnioski o umorzenia?

Wnioski dotyczące czynszu w lokalach użytkowych:
- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP
- w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogą mailową na adres: 
- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej, 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 B
- w formie pisemnej w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i ul. Grudziądzkiej 156 B

Wnioski dotyczące pozostałych należności:
- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP
- w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogą mailową na adres: 
- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Torunia,  87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
- w  formie pisemnej w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i ul. Grudziądzkiej 156 B

Wniosek możecie pobrać TUTAJ.

Koronawirus Toruń - warto wiedzieć

SUPER RAPORT - odc. 4

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.