Ford Mustang potrącił opiekunkę pchającą wózek bliźniętami w Szczytnie

i

Autor: Policja Ford Mustang potrącił opiekunkę pchającą wózek bliźniętami w Szczytnie

Potrącenie bliźniąt w Szczytnie. Sąd nie uwzględnił zażalenia, sprawca nadal w areszcie

2020-05-30 10:06

Sąd Okręgowy w Olsztynie nie uwzględnił zażalenia obrońców podejrzanego Adama D. i utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie wobec kierowcy podejrzanego o spowodowanie w kwietniu tego roku tragicznego w skutkach wypadku drogowego w Szczytnie.

Potrącenie bliźniąt w Szczytnie. Jedno z dzieci zmarło

27 kwietnia 2020 roku Sądu Rejonowego w Szczytnie rozpoznał wniosek tamtejszej prokuratury rejonowej o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Adama D. podejrzanego o spowodowanie w dniu 25 kwietnia 2020 r. wypadku drogowego w terenie zabudowanym przy ul. Władysława IV w Szczytnie. W wyniku tego wypadku pokrzywdzona została kobieta oraz półtoraroczne bliźnięta. Jedno z dzieci zmarło w szpitalu.

Sąd Rejonowy w Szczytnie początkowo r. nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie, natomiast zastosował wobec Adama D. połączone środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Sąd, uzasadniając decyzję o niestosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Adama D., uznał, że w jego ocenie, wobec zebranych już dowodów, podejrzany pozostając na wolności nie będzie miał możliwości w bezprawny sposób utrudniać toczącego się postępowania karnego.

Podejrzany był na wolności, ale sąd zdecydował o areszcie

Tymczasem 12 maja Sąd Okręgowy w Olsztynie, na skutek wniesionych przez prokuratora i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej zażaleń na tę decyzję, zmienił zaskarżone postanowienie i zastosował wobec Adama D. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że stopień społecznej szkodliwości tego czynu jest bardzo wysoki, a co za tym idzie istnieje realna obawa wymierzenia sprawcy surowej kary, a to z kolei rodzi domniemanie, że podejrzany pozostając na wolności może podejmować próby bezprawnych działań destabilizujących prawidłowy tok postępowania.

Obrona podejrzanego wniosła zażalenie

Na postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zażalenie złożyli obrońcy podejrzanego Adama D. kwestionując stanowisko sądu, że materiał dowodowy dotychczas zgromadzony w sprawie w wysokim stopniu uprawdopodobnia przekonanie, że podejrzany jest wyłącznym sprawcą zdarzenia.

Obrońcy nie zgodzili się również ze stanowiskiem sądu, że podejrzany na wolności w realny sposób może próbować destabilizować postępowanie karne z jego udziałem. Ponadto obrońcy podnieśli zarzuty o charakterze procesowym związane z decyzją zastosowania tego środka zapobiegawczego na posiedzeniu bez udziału stron - mówi Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Zażalenie odrzucone. Podejrzany pozostanie w areszcie

29 maja Sąd Okręgowy w Olsztynie na posiedzeniu z udziałem stron nie uwzględnił zażaleń obrońców i utrzymał w mocy stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Adama D. Sąd w pełni podzielił stanowisko pierwszego składu Sądu Okręgowego o potrzebie stosowania wobec Adama D. najsurowszego ze środków zapobiegawczych na tym etapie śledztwa.

Sąd nie dopatrzył się także uchybień procesowych przy podjęciu tej decyzji, na co wskazywali obrońcy w zażaleniach. Sąd z urzędu dokonał jednak niewielkiej korekty okresu na jaki ma być stosowane tymczasowe aresztowanie wobec tego podejrzanego. Postanowienie jest prawomocne.

Nadajesz się na policjanta? Pytania z testu psychologicznego do policji Multiselect 2020 - cz. II

Pytanie 1 z 20
Czy zdarzyło Ci się obwiniać kogoś o coś, o czym wiedziałeś że naprawdę sam popełniłeś?
Super Raport 29 V (goście: Kukiz, Flisiak)