Specjalistyczna pomoc bezpłatnie!

2019-10-10 8:21 Materiał Partnerski
Specjalistyczna pomoc bezpłatnie!
Autor: Materiały Prasowe

W Łodzi działa Specjalistyczne Centrum Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, prowadzone przez Fundację Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej „Subvenio”. Działalność Centrum współfinansowana jest z Funduszu Sprawiedliwości. Dla osób pokrzywdzonych w przestępstwem usługi Centrum są bezpłatne.

Ofiary przestępstw mogą tu liczyć na:

  • pomoc psychologiczną,
  • konsultacje psychiatryczne,
  • pomoc w zakresie rehabilitacji – usługi rehabilitanta w domu pacjenta,
  • dofinansowanie do zakupu leków i wyrobów medycznych poza refundacją NFZ.

Centrum mieści się w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 (budynek G – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna). Aby skorzystać, trzeba się wcześniej umówić na wizytę pod numerem tel. 514 025 546

Fundusz pozwala na udzielanie kompleksowego wsparcia
MARCIN WARCHOŁ, wiceminister sprawiedliwości
MARCIN WARCHOŁ, wiceminister sprawiedliwości

Obszary działań Funduszu Sprawiedliwości to m.in. udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym i przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Program pozwala na świadczenie kompleksowego wsparcia eksperckiego i materialnego.

Biuletyn Funduszu Sprawiedliwości:

Ministerstwo sprawiedliwści
Autor: Fundusz Sprawiedliwości
Najnowsze