Wsparcie dla polskiej ortopedii

2019-10-10 8:16 Materiał Partnerski
Wsparcie dla polskiej ortopedii
Autor: Materiały Prasowe

Dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości – łącznie ok. 2 mln 200 tys. zł – w Szpitalu Klinicznym w Otwocku powstanie nowoczesny ośrodek replantacji (rekonstrukcji) kończyn, a Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie zostanie wyposażony w trójwymiarowe urządzenie do stosowania implantów kręgosłupa.

W szpitalu w Otwocku powstanie pierwszy na Mazowszu ośrodek replantacyjny. Replantacja to przywrócenie kończyny odciętej np. na skutek wypadku. Na wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt Fundusz Sprawiedliwości przeznaczy ponad milion złotych.

Milion dla Otwocka

Szpital specjalizuje się w chirurgii urazowej, ortopedii i leczeniu chorób kręgosłupa. Większość chorych - zarówno dorosłych, jak dzieci – to ofiary wypadków. W szpitalu działają Klinika Ortopedii oraz Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, gdzie przeprowadzane są zabiegi rekonstrukcji kończyn i kości. Brak specjalistycznych urządzeń sprawia, że nie można tu przeprowadzić replantacji oraz bardziej skomplikowanych rekonstrukcji. Co więcej, ośrodka replantacyjnego nie ma na całym Mazowszu. Ofiary wypadków, wymagające replantacji kończyn, muszą być przewożone do odległych szpitali - w Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Trzebnicy lub Wrocławiu. A w takich przypadkach kluczowy jest czas. To samo dotyczy zaawansowanych rekonstrukcji kończyn, obejmujących odbudowę kości, mięśni, naczyń i nerwów. Dziś zajmują się tym jedynie dwa szpitale w Polsce – w Krakowie i we Wrocławiu.

Mikroskop chirurgiczny

Dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości na blok operacyjny Kliniki w Otwocku trafi mikroskop chirurgiczny. Pozwoli on lekarzom dostrzec i połączyć najdrobniejsze struktury tkanek, zszyć naczynia nawet o średnicy pół milimetra. Mikroskop umieszczony jest nad stołem operacyjnym, na wysokości wzroku chirurgów, dzięki czemu nie muszą pochylać się na pacjentem, co ma duże znaczenie podczas wielogodzinnych zabiegów. Urządzenie umożliwia jednoczesny udział w operacji kilku lekarzy. Obserwują oni pole zabiegu przez specjalne binokulary, dopasowane indywidualnie do ich wzroku.

Tomograf na sali operacyjnej

Ofiary wypadków to ok. jedna trzecia pacjentów trafiających do Oddziału Ratunkowego Szpitala Klinicznego MSWiA. Wiele z nich odnosi ciężkie urazy kręgosłupa, a wtedy jedynym ratunkiem jest zastosowanie implantu. Pilnie potrzebny jest więc tomograf komputerowy. Szpital ma oczywiście takie urządzenie, ale na innym oddziale. Nie można go więc używać m.in. przy stole operacyjnym. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ok. 1,2 mln zł kupione zostanie nowoczesne urządzenie diagnostyczne – śródoperacyjne ramię C z możliwością rekonstrukcji 3D – które pozwala w trakcie operacji kontrolować położenie implantu i to w technice trójwymiarowej. Dofinansowanie pozwoli również na zakup zestawu do neuromonitoringu mózgowo-rdzeniowego.

Fundusz pozwala na udzielanie kompleksowego wsparcia
MARCIN WARCHOŁ, wiceminister sprawiedliwości
MARCIN WARCHOŁ, wiceminister sprawiedliwości

Obszary działań Funduszu Sprawiedliwości to m.in. udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym i przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Program pozwala na „świadczenie kompleksowego wsparcia eksperckiego i materialnego.

Biuletyn Funduszu Sprawiedliwości:

Ministerstwo sprawiedliwści
Autor: Fundusz Sprawiedliwości