Prezydenci Polski. Ile o nich wiesz? Zmierz się z naszym QUIZEM!

Prezydenci Polski. Ile o nich wiesz? Zmierz się z naszym QUIZEM!
Autor: Marcin Białek/CC BY-SA 3.0/wikipedia

Zgodnie z konstytucją prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej, a także stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności jego terytorium. Tylko nieliczni dostąpili zaszczytu objęcia tej funkcji, choć zdarzył się przypadek, że wybrana osoba nie zgodziła się ostatecznie zostać głową państwa. Sprawdź, ile wiesz o polskich prezydentach.

Prezydent RP jest obecnie wybierany w wyborach powszechnych przez uprawnionych do głosowania obywateli. To najbardziej prestiżowa funkcja, połączona między innymi ze sprawowaniem zwierzchnictwa nad armią, czy możliwością nadawania najwyższych polskich orderów. Tylko nieliczni dostąpili zaszczytu piastowania funkcji prezydenta, choć zdarzył się przypadek, że osoba wybrana na to stanowisko odmówiła jego objęcia.

Zapraszamy do rozwiązania naszego quizu na temat polskich prezydentów. Składa się on z dziesięciu pytań jednokrotnego wyboru. Zmierz się z tym zadaniem!

Miejsce wypadku na skuterze, w którym zginęły dwie osoby, 23-latka była w ciąży

ROZWIĄZ INNE QUIZY: