ZASKAKUJĄCA zmiana decyzji biskupa tarnowskiego! Kościoły z powrotem otwarte!

2020-03-26 8:05 AT
Kościół w Polsce OPODATKOWANY!
Autor: Didgeman/cc0/pixabay Czy księża w Polsce powinni płacić podatki za wykonanie usług, jak np. udzielenie ślubu, pogrzeby oraz rozliczać się z tacy?

Biskup tarnowski Andrzej Jeż zmienił swój wcześniejszy dekret i pozwolił na otwarcie kościołów w trakcie dnia oraz uczestnictwo wiernych świeckich we Mszy św. Jednorazowo w świątyni będzie mogło, jednak przebywać tylko pięć osób. Zezwolenie dotyczy wyłącznie ludzi, którzy zamówili intencję mszalną, a także zgłosili swoją obecność proboszczowi.

Zgodnie z wcześniejszym dekretem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, Msze św. miały się odbywać przy zamkniętych drzwiach i tylko w obecności osób duchownych. Teraz hierarcha złagodził to zalecenie, pozwalając wiernym świeckim na uczestniczenie w liturgii. Jednorazowo w świątyni może jednak przebywać maksymalnie pięć osób, nie licząc kapłanów oraz usługujących przy nabożeństwie (np. organiści, klerycy, kościelni). Zezwolenie dotyczy wyłącznie wiernych, którzy zamówili intencję mszalną i zgłosili swoją obecność proboszczowi.

Biskup zezwolił również na otwarcie kościołów w trakcie dnia, lecz z zachowaniem ograniczenia liczby osób znajdujących się wewnątrz świątyni do pięciu. 

Przypominamy najważniejsze fakty dotyczące epidemii koronawirusa! Jak wygląda życie w USA w czasie epidemii? Relacja Polki mieszkającej w stanie Nowy York.

SUPER RAPORT - odc. 4

PRZECZYTAJ TAKŻE: