Matura 2021 biologia rozszerzona: Przecieki. Co będzie na maturze z biologii 12 maja?

2021-05-11 18:00 Michał Górecki
Matura 2021 biologia poziom rozszerzony przecieki, pewniaki maturalne
Autor: pixabay.com/zdjęcie poglądowe Matura 2021 biologia poziom rozszerzony przecieki, pewniaki maturalne

Matura 2021. Biologia 12 maja. Co będzie na maturze z biologii? To pytanie zadają sobie wszyscy maturzyści, którzy zdecydowali się na egzamin. Maturzyści w środę 12 maja zmierzą się z biologią, którą pisze się na poziomie rozszerzonym, nie jest więc przedmiotem obowiązkowym. Jakie będą zadania na maturze z biologii? Czego możemy się spodziewać? Czy są jakieś przecieki dotyczące matury z biologii? Czytaj więcej w naszym tekście. Informacje na temat matury 2021 z biologii tylko w se.pl.

Matura 2021. Biologia, poziom rozszerzony 12 maja. Najważniejsze informacje o egzaminie

Matura z biologii w 2021 roku zostanie wyjątkowo przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Co to tak naprawdę oznacza? To w rzeczywistości nieco bardziej okrojona wersja podstawy programowej. Jak przekonuje portal biologia.dlamaturzysty.pl, skala redukcji wymagań nie jest wielka, choć dla niektórych może okazać się pomocna. Zmiany dot. wymagań na ten egzamin opublikowano 16 grudnia 2020 roku.

Egzamin rusza już w środę 12 maja o godzinie 9.00. Specjalnie dla Was, zebraliśmy wszystkie informacje, wymagania i przecieki na maturę z rozszerzonej biologii.

Spis treści

 1. Matura 2021. Biologia, poziom rozszerzony 12 maja. Najważniejsze informacje o egzaminie
 2. Matura 2021. Biologia, poziom rozszerzony. Pewniaki i przecieki. Co będzie na maturze z biologii?
 3. Matura 2021. Biologia rozszerzona. Czy w sieci są jakieś przecieki?

Zobacz koniecznie, co było na egzaminie próbnym: Matura próbna 2021: Biologia poziom rozszerzony. Odpowiedzi i arkusze sprawdzisz TUTAJ

Prawdziwy kiler nie boi się szczepienia. Cezary Pazura w nowym spocie

Matura 2021. Biologia, poziom rozszerzony. Pewniaki i przecieki. Co będzie na maturze z biologii?

Matura z biologii na poziomie rozszerzonym jest egzaminem nieobowiązkowym, podejmują się go uczniowie, którzy aspirują na uczelnie wymagające tego przedmiotu. Poniżej znajdziecie wymagania i pewniaki. Sprawdźcie co będzie, a czego nie będzie (w związku ze zmianami wprowadzonymi przez MEN) na maturze z biologii:

 • budowa chemiczna organizmów (bez zmian),
 • metabolizm: usunięto regulację aktywności enzymów, glukoneogenezę, szlak pentozofosforanowy, rozkład kwasów tłuszczowych i syntezę kwasów tłuszczowych,
 • wirusy: graniczono liczbę chorób,
 • bakterie: usunięto sinice oraz większość chorób bakteryjnych,
 • protisty i rośliny pierwotnie wodne: usunięto przegląd protistów i ich znaczenie oraz połowę chorób człowieka wywoływanych przez protisty,
 • rośliny: “cechy charakterystyczne mchów, paproci” –  prawdopodobnie oznacza to, że mszaki zredukowano do mchów, a paprotniki do paprociowych,
 • rośliny – budowa i funkcje tkanek i organów, usunięto formy ekologiczne,
 • fizjologia roślin: usunięto rozmnażanie wegetatywne, cytokininy i gibereliny oraz wyjaśnienie mechanizmu fototropizmu,
 • grzyby: usunięto charakterystykę grup, porosty i znaczenie grzybów,
 • bezkręgowce: usunięto gąbki, cykl rozwojowy włośnia i znaczenie grup bezkręgowców,
 • strunowce: nie ma bezczaszkowców, osłonic, śluzic i minogokształtnych. Usunięto przegląd grup kręgowców, cechy i znaczenie tych grup zostało(!),
 • fizjologia zwierząt: Tutaj zmiany są największe. Usunięto przedstawianie zależności między trybem życia zwierzęcia (wolno żyjący lub osiadły) a budową ciała, w tym symetrią, wykazywanie związku między rozwojem układu nerwowego a złożonością budowy zwierzęcia, przedstawianie etapów ewolucji ośrodkowego układu nerwowego u kręgowców. Usunięto także przykłady regulacji hormonalnej u zwierząt na przykładzie przeobrażenia u owadów. Znaczenie barwników oddechowych zredukowano do hemoglobiny. Usunięto analizę typów narządów wydalniczych zwierząt i typów rozmnażania bezpłciowego i rozróżnianie rozwoju prostego od złożonego,
 • działy o człowieku: usunięto powiązania strukturalne i funkcjonalne między narządami w obrębie poszczególnych układów oraz między układami, czynniki wpływające na zaburzenie homeostazy organizmu, przyczyny schorzeń, analizę grup mięśni, wpływ aktywności fizycznej na układ ruchu, anoreksję i bulimię, związek między budową i funkcjami nerek. W układzie nerwowym usunięto kontrolno-integracyjną rolę mózgu, z uwzględnieniem kory, poszczególnych płatów, hipokampu oraz rolę ośrodków korowych i biologiczne znaczenie snu. Usunięto błędnik, zmysł smaku i węchu oraz podstawowe zasady higieny narządu wzroku i słuchu. Usunięto też hormony tkankowe,
 • informacja genetyczna i jej ekspresja: usunięto potranslacyjne modyfikacje białek oraz porównanie struktury genomu prokariotycznego i eukariotycznego,
 • Usunięto cała regulację działania genów: operony i ich kontrolę oraz sposoby regulacji działania genów u organizmów eukariotycznych,
 • genetyka mendlowska: usunięto cechy nieciągłe dziedziczących się zgodnie z prawami Mendla,
 • zmienność genetyczna: usunięto związek między rodzajem zmienności cechy (zmienność nieciągła lub ciągła) a sposobem determinacji genetycznej, oraz zjawisko plejotropii,
 • choroby genetyczne: usunięto część chorób,
 • biotechnologia molekularna: usunięto procedury i cele doświadczalnego klonowania organizmów, w tym ssaków oraz sposoby i cele otrzymywania komórek macierzystych. Usunięto też analizę problemów etycznych, perspektyw zastosowania terapii genowej i projekt HGP,
 • ekologia: usunięto wyróżnianie populacji lokalnej gatunku, przewidywanie zmiany liczebności populacji, wyjaśnianie zmiany liczebności populacji zjadanego i zjadającego na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego, przedstawianie skutków presji populacji zjadającego na populację zjadanego,
 • różnorodność biologiczna Ziemi: usunięto wpływ głównych czynników geograficznych kształtujących różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi oraz wpływ zlodowaceń,
 • ewolucja i antropogeneza: usunięto rolę czynników zewnętrznych w powstawaniu i zanikaniu barier i specjacji, hipotezy wyjaśniające abiogenezę niearystotelosowską oraz rolę czynników zewnętrznych w przebiegu ewolucji,
 • Usunięto charakterystykę najważniejszych kopalnych form człowiekowatych.

Matura 2021. Biologia rozszerzona. Czy w sieci są jakieś przecieki?

Poza wymaganiami określonymi przez CKE, maturzyści - jak co roku - nie powstrzymują się od szukania przecieków. Do tej pory, takie się jeszcze nie pojawiły, choć niektórzy pomagają jak mogą, choćby wskazując na tematy powtarzające się niemal co roku.

Zobacz też: Matura 2021. Przecieki doprowadzą do powtarzania matury? CKE zawiadomiła policję i prokuraturę

Nadzieja, jak zwykle w... Podlasiu.

Matura 2021

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE