Tuchów. Przez koronawirusa uczeń NIE WSZEDŁ na egzamin ósmoklasisty!

2020-06-18 14:26 AT
Tuchów. Przez koronawirusa uczeń NIE WSZEDŁ na egzamin ósmoklasisty!
Autor: Alexandra_Koch/cc0/pixabay Dziecko miało podwyższoną temperaturę, dlatego nie zostało wpuszczone na egzamin ósmoklasisty

W Tuchowie jeden z uczniów nie został wpuszczony na egzamin ósmoklasisty, ze względu na wykrytą u niego podwyższoną temperaturę. Dziecko przebywało wcześniej na kwarantannie, która została skrócona przez tarnowski sanepid dzień przed egzaminami. W mieście panuje ognisko SARS-CoV-2, infekcję potwierdzono już u blisko 90 osób.

Do kłopotliwej sytuacji doszło we wtorek, 16 czerwca przed egzaminami ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Staszica w Tuchowie. U jednego z uczniów wykryto podwyższoną temperaturę ciała, co zostało potwierdzone drugim badaniem, dlatego nie został on wpuszczony na egzamin.

Burmistrz Tuchowa tłumaczy, że już w połowie maja dyrektor szkoły wydał zarządzenie w sprawie procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie tej instytucji. Jedną z takich procedur jest obowiązkowe badanie temperatury osobom, które chcę wejść do budynku. Zarządzenie jest ogólnodostępne na stronie internetowej szkoły. Jeden z jego punktów stanowi, że: "jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury wskaże temperaturę minimum 37 stopni Celsjusza nie zostanie w tym dniu przyjęty do szkoły".

Początkowo tarnowski sanepid w ogóle wykluczał możliwość podejścia do egzaminu ósmoklasisty uczniów objętych kwarantanną, lecz dzień przed rozpoczęciem testów ta decyzja została złagodzona, a kwarantanna skrócona. Władze samorządowe nie uzyskały uzasadnienia takiego postępowania sanepidu. 

W mieście w dalszym ciągu panuje ognisko koronawirusa. Infekcję SARS-CoV-2 potwierdzono u niemal 90 osób.

Poniżej pełna treść oświadczenia Magdaleny Marszałek, burmistrz Tuchowa w tej sprawie: 

- Na terenie gminy Tuchów (w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie) doszło 16 czerwca br. do przypadku niewpuszczenia ucznia na egzamin ósmoklasistów. Powodem niewpuszczenia ucznia było stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała. Fakt ten stwierdzono  podczas dwukrotnego pomiaru wykonanego przy użyciu bezdotykowego, elektronicznego termometru.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że uczeń był objęty kwarantanną, która została skrócona przez PSSE w Tarnowie, ze względu na egzamin. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie wydał 18 maja br. „Zarządzenie nr 27/2019/2020 w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie“. Zarządzenie wraz z odpowiednimi procedurami, uwzględniające m.in. ww. sytuację, zostały udostępnione dla rodziców na stronie internetowej www.sp.tuchow.pl.  

W dniu 12 czerwca 2020 roku osobiście skontaktowałam się z Dyrektorem PSSE w Tarnowie w związku z planowanym przeprowadzeniem egzaminów ósmoklasisty. Podczas rozmowy telefonicznej otrzymałam informację, że uczniowie objęci kwarantanną nie mogą w tym czasie przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, gdyż nie mają możliwości opuszczenia miejsca odbywania kwarantanny. Otrzymałam również informację, że nie ma możliwości wcześniejszego zwolnienia uczniów z kwarantanny nawet po uzyskaniu negatywnego wyniku z przeprowadzonego testu, gdyż pojawiały się przypadki, kiedy dopiero kolejne badanie (powtórzone po kilku dniach) wykazało zakażenie. Takie przypadki miały miejsce kilkukrotnie w obu tuchowskich ogniskach koronawirusa w Domu Pogodnej Jesieni i klasztorze o. Redemptorystów. PSSE zmienił stanowisko w dniu 15 czerwca 2020 roku i skrócił kwarantannę większości uczniów, nie podając uzasadnienia zmiany wcześniejszych ustaleń.

Ponadto tarnowski sanepid nie informował władz samorządowych, w jaki sposób należy postępować z uczniami którzy są zakażeni koronawirusem, bądź są objęci jakąkolwiek formą nadzoru epidemiologicznego, a mają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Samorząd nie zwracał się o takie wytyczne, ponieważ placówki oświatowe stworzyły procedury zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dyrektor placówki o wprowadzonych procedurach poinformował pisemnie PSSE w Tarnowie, która nie wniosła zastrzeżeń do zapisów - napisała w odpowiedzi na nasze pytania Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Czytaj Super Express bez wychodzenia z domu. Kup bezpiecznie Super Express.

Co to jest cisza wyborcza? Komunikat PKW

PRZECZYTAJ TAKŻE: